Hvordan har kalkunene det?

Bilde av kalkun

VKM bruker forskning og data til å gjøre risikovurderinger. I tillegg kan det være nyttig å dra på feltbesøk. Derfor dro vi på feltbesøk til to kalkunbesetninger.

Publisert første gang 4. august 2015.

 

VKM har vurdert risiko for dyrevelferden hos kalkun. Du kan lese mer om oppdraget og lese rapporten på VKMs nettsider.

VKM bruker forskning og data når vi gjør risikovurderinger. Risikovurderingene gjøres ut fra gjeldende internasjonal risikovurderingsmetodikk på de ulike fagområdene.


Bilde av kalkunkyllinger

 

VKM oppsummerer og vurderer forskning og data

når vi gjør risikovurderinger. VKM forsker ikke selv.

Foto: VKM

 

Høringseksperter

I noen prosjekter kan det i tillegg til forskning og data være aktuelt å innhente kunnskap fra folk som ikke deltar i VKM. I VKM kaller vi disse for høringseksperter – på engelsk «hearing experts».

Høringseksperten kan formidle eller kommentere på faktainformasjon. Dette kan høringseksperten gjøre ved å holde foredrag om et konkret tema, være vert for et feltbesøk, kommentere på faktainformasjon i en rapport eller kommentere utkast til en innholdsfortegnelse.

Høringseksperten får ikke delta i de faglige diskusjonene. I den ferdige risikovurderingen skal det stå hvem høringseksperten er og hva vedkommende har bidratt med.

VKM besøkte kalkunhus

Prosjektgruppen dro på besøk til to kalkunbesetninger. VKM er takknemlig for produsentene lot oss komme på besøk.

Feltbesøket var nyttig for å se hvordan kalkunproduksjon kan foregå i praksis, både for medlemmene i VKM som arbeider med risikovurderinger, og for kommunikasjonsmedarbeidere, som skal bidra til at den ferdige rapporten blir godt kommunisert.

Bilde av kalkunkylling som får hjelp til å lære og finne mat og drikke

 

Kalkunkyllingene ha hjelp til å lære å finne mat og drikke. Foto: VKM

 

Det er viktig å understreke at et kort feltbesøk bare gir et innblikk i hvordan kalkunproduksjon kan foregå. Når VKM gjør sin risikovurdering, bruker vi publisert forskning og tilgjengelige data om ulike problemstillinger knyttet til dyrevelferd i kalkunproduksjon. En viktig del av det å gjøre en risikovurdering er også å påpeke hvor det trengs mer forskning og data.

Eksempler på andre rapporter hvor vi har brukt høringseksperter:

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv