Har kalkunen det bra? 

Bilde av kalkun

Kalkunbryst smaksatt med friske urter eller griljert i sennep gis oss vann i munnen. Men før kalkunen havner på tallerkenen er nettopp brystet utsatt for fukt og hudskader. Det er krevende å sikre dyrevelferden i kalkunproduksjon. 

Av Dean Basic, prosjketleder for faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.

 

Mattilsynet, som er den offentlige instansen som skal kontrollere at kalkuner har det bra, melder om store utfordringer ved dagens drift av kalkunproduksjon. Dette til tross for at kalkunprodusentene stort sett overholder regelverket.

Ifølge kalkunprodusentene ser det ut til at kalkunerer mer sensitive enn kylling, for eksempel overfor luftkvalitet og bytte av fôr. Luftsekkbetennelser, utslett på bryst, halting som følge av skader i ledd er blant problemene produsentene melder om.

Alvorlige skader på tråputer

Tilsyn som Mattilsynet utførte mellom 2009 og 2013, viste at nesten 40 prosent av de undersøkte kalkunene hadde alvorlige skader på tråputer. I et annet tilsynsprosjekt ble det funnet slike skader i alle flokkene som ble undersøkt, og 13 prosent av flokkene havnet i dårligste kategori.

For å bedre dyrevelferden, vil Mattilsynet gå gjennom regelverket for hold av kalkun for å se om kravene må endres. VKM har vurdert hvilken risiko kalkunene utsettes for under dagens regelverk.

Fuktig strø gir hudskader

Vi fant en rekke forhold som reduserer kalkunenes helse og velferd:

  • Fuktig strø som gir hudskader på tråputer og bryst
  • Dårlig kvalitet på fôr eller drikkevann
  • For dårlig kvalitet på lyset i produksjonslokalene
  • For liten plass for bevegelse og hvile
  • Mangel på stimuli, som for eksempel vagler
  • Prosedyrer knyttet til sædtapping og kunstig inseminasjon

Bot for bedring

Det finnes bot for bedring. VKM peker på at det er viktig å sørge for at underlaget i produksjonslokalene holdes tørt. Det kan gjøres ved å hindrelekkasjer fra drikkevannssystemet, forbyggetarminfeksjoner,fjerne fuktig strø og sikreatventilasjon og varmetilførseler best mulig.

Et annet tiltak er å registrere skader på tråputer, bryst og luftsekkbetennelser systematisk for å dokumentere velferdssituasjonen til kalkunene. Å stille formelle krav til kompetanse og opplæring på personell, for eksempel ved sædtapping og inseminasjon, vil også kunne forbedre dyrevelferden.

Les mer om VKMs konklusjoner her.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv