Faglig uavhengighet for å trygge maten

Infografikk av matkjeden

På 1990-tallet var det mange store matskandaler i Europa. Stadig flere så et behov for å omorganisere matforvaltningen slik at den var bedre rustet til å sikre forbrukerne trygg mat.  

Av Lars E. Hanssen, direktør i Vitenskapskomiteen for mattrygghet . Publisert første gang 15. mars 2017.


Helhetstenking var et bærende prinsipp i matreformen. Det innebærer at myndighetenes overvåking og kontroll skal følge produktene hele veien, fra jord og fjord til bord.

Et annet viktig prinsipp er skillet mellom fag, forvaltning og politikk.

Matreformen var opptakten til at Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble opprettet i 2004.

Faglig uavhengige risikovurderinger

VKM er opprettet for å gjøre åpne, uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. I fjor publiserte vi til sammen 70 risikovurderinger eller andre vitenskapelige vurderinger. Vi har publisert over 600 vurderinger siden vi ble opprettet.

Uavhengighet fordrer at de ulike partene, VKM på den ene siden og Mattilsynet og Miljødirektoratet på den andre, er bevisste på skillet mellom risikovurdering og risikohåndtering: VKM vurderer risiko, Mattilsynet og Miljødirektoratet håndterer risiko. Både risikovurderer og risikohåndterer har ansvar for risikokommunikasjon.

Du kan lese mer om hvordan vi gjør risikovurderinger her.

Risikovurderingene til VKM er grunnlag når Mattilsynet gir råd og utvikler regelverk. Mattilsynet og Miljødirektoratet bruker vurderingene når de gir innspill til departementene.

Medlemmene til VKM blir oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, etter en innstilling fra en nordisk vitenskapelig bedømmelseskomite. De rundt 120 medlemmene kommer fra universiteter og forskningsinstitutter over hele landet. Som medlemmer i vitenskapskomiteen representerer de seg selv og sin egen kompetanse.

Du kan lese mer om VKM her.

Nye utfordringer gir behov for ny kunnskap

Nye matvarer, ingredienser, endrede matvaner og handel på tvers av landegrenser gir nye utfordringer. Det er derfor stadig behov for ny kunnskap for å sikre forbrukerne trygg mat også i fremtiden.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv