Europeisk samarbeid for å trygge maten og miljøet

Bilde av eple


Med økende handel over landegrenser, er internasjonalt samarbeid helt nødvendig for å trygge maten og miljøet. VKM er norsk kontaktpunkt for EUs myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA. Samarbeidet er godt, fruktbart og nyttig.

Av Gisle Solstad, ansvarlig for driften av det norske kontaktpunktet. Publisert første gang 23. mars 2017.

 

Som kontaktpunkt for EFSA, skal VKM fremme utveksling av informasjon og kunnskap mellom EFSA og medlemslandene. Direktøren i VKM er Norges representant i EFSAs rådgivende organ, Advisory Forum. VKMs kommunikasjonssjef deltar aktivt i et faglig nettverk for risikokommunikasjon i EFSA. Både Advisory Forum, kontaktpunktrepresentantene og nettverket for risikokommunikasjon møtes flere ganger i året.

EFSA gjør risikovurderinger og gir råd

EFSA gjør risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og medlemslandene innenfor områdene matbårne sykdommer, ernæring og næringsstoffer, forurensende stoffer, genmodifiserte organismer, dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse, plantevernmidler og produksjon og distribusjon av næringsmidler. EFSA arbeider kontinuerlig med å forbedre de vitenskapelige metodene som brukes i vurderingene.

VKM bruker mange av retningslinjene som EFSA utvikler. Fagpanelene og vitenskapskomiteen i EFSA er satt sammen av de fremste ekspertene i Europa, blant annet fra Norge. Noen av de norske fagekspertene i EFSA er også fageksperter for VKM.

EFSA og VKM

EFSAs direktør Bernhard Url var på offisielt besøk i Norge i 2016 i forbindelse med Norges forskningsråds konferanse «Trygg mat – vårt ansvar». Som norsk kontaktpunkt for EFSA, var VKMs sekretariat ansvarlig for besøket i Norge. VKMs miljøoppdrag og muligheter for synergiutvikling mellom mat og miljø, innsamling og utveksling av data og mulige samarbeidprosjekter mellom Norge og EFSA, var sentrale temaer for besøket.

Bernhard Url la også vekt på at med økende handel over landegrenser, er internasjonalt samarbeid helt nødvendig for å trygge maten og miljøet.

EFSA og VKM planlegger et felles symposium om miljørisikovurderinger høsten 2017.

Les mer om EFSA her.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv