Er det trygt å spise frukt og grønt med rester av plantevernmidler?

Hender som holder poteter

Ja, sier myndighetene. Andre er overbevist om at rester av plantevernmidler er forbundet med betydelig helserisiko. Hva bygger myndighetene sine oppfatninger på?

Av Edgar Rivedal, tidligere prosjektleder for faggruppen for plantevernmidler. Publisert første gang 18. september 2017.

Fare og risiko

I denne sammenhengen er fare knyttet til et stoffs egenskaper og muligheter for å kunne gjøre skade. Risiko uttrykker i tillegg sannsynligheten for at et stoff fører til skade under gitte (eksponerings)betingelser. Dette uttrykkes ofte som risiko = fare x eksponering.

Grenser for hvor mye rester næringsmidler kan inneholde

Alle plantevernmidler er i prinsippet giftige hvis dosen er høy nok, og da kan de være skadelige for mennesker og for miljøet. Det er derfor viktig å følge anbefalinger om bruk av verneutstyr og forsiktighetsregler ved bruk av plantevernmidler.

For å sikre at maten er helsemessig trygg, og som en kontroll på at plantevernmidlene blir brukt på riktig måte, er det fastsatt grenser for hvor mye rester av plantevernmidler matvarer kan inneholde.

Grenseverdier

Det høyeste tillatte nivået av plantevernmiddelrester i mat kalles maksimalt restnivå (Maximum Residue Level – MRL). Det uttrykkes ofte som milligram plantevernmiddel per kilogram matvare.

Når maksimalt restnivå skal bestemmes tar man utgangspunkt i mengden som gjenfinnes i frukt og grønt når plantevernmiddelet er brukt på riktig måte. Hensikten med å fastsette maksimalt restnivå på denne måten er å redusere bruken av plantevernmidler til et minimum.

Risikovurdering

Når mulig helserisiko skal vurderes, sammenlignes mengden av plantevernmiddelrester med de verdiene som er satt for akseptabelt daglig inntak (ADI), og for akutt korttidsinntak (ARfD). Dersom beregningen kan tyde på at det foreslåtte maksimale restnivået gir risiko for et uakseptabelt daglig inntak, blir det ikke tillatt å bruke plantevernmiddelet.

Rester av plantevernmidler i mat

I de fleste land tas det prøver av matvarer for å undersøke om de inneholder rester av plantevernmidler. I Norge tas det hvert år tas om lag 1500 stikkprøver fra norskproduserte og importerte varepartier. Hver prøve analyseres for mer enn 300 forskjellige stoffer.

Prøvetakingen samordnes av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA (European Food Safety Authority), og offentliggjøres i årlige rapporter.

Ifølge EFSA er mer enn 97 prosent av matvareprøvene i Europa innenfor tillatte grenseverdier for rester av plantevernmidler. Omtrent halvparten av prøvene har ingen sporbare rester av plantevernmidler. Tallene er basert på analyser av omkring 80 000 matvareprøver i EU/EØS-området.

Usikkerheter

Noen vil hevde at det er mye man ikke vet, og at man derfor ikke kan stole på at det er trygt å spise frukt og grønt med rester av plantevernmidler.

Plantevernmidler er, i tillegg til legemidler, blant de best studerte stoffene som mennesker blir utsatt for. Metodene som brukes i risikovurderingene er internasjonalt anerkjente og marginene til eksponeringer som anses å kunne ha en helserisiko er betydelige.

Dagens kunnskap tyder på at helserisiko som følge av å ikke spise frukt og grønnsaker er langt høyere enn den som kan knyttes til rester av plantevernmidler.

Økologisk dyrket mat

VKM publiserte i 2014 en forskningsoppsummering av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon.

I oppsummeringen ble det konkludert med at økologisk mat inneholder mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat, men at også mengdene som finnes i konvensjonell mat ligger under nivåene som gir helserisiko. Beregninger som VKM har gjort, viser at norske forbrukere får i seg lite plantevernmiddelrester, enten de spiser konvensjonelt eller økologisk dyrket mat.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv