Er det smart å kysse bikkja?

Bilde av hund som sleiker mann i ansiktet

Vitenskapskomiteen har vurdert hvor sannsynlig det er at antibiotikaresistente bakterier overføres mellom kjæledyr og mennesker, for eksempel hvis man lar bikkja slikke seg i fjeset.

Yngvild Wasteson, leder av VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer. Publisert første gang 26. januar 2016.


VKM konkluderte i en vurdering som ble publisert i desember 2015 at det er dokumentert at hudbakteriene S. aureus og S. pseudintermedius og tarmbakteriene Enterobacteriaceae spp. kan overføre antibiotikaresistens direkte mellom dyr og mennesker.

Det er imidlertid ikke godt nok kunnskapsgrunnlag til å tallfeste hvor stor sannsynligheten for at slik overføring skjer. Vi kan heller ikke si sikkert hvilke bakterier som bidrar mest til å overføre resistens mellom kjæledyr og mennesker.

Det vi kan si, er at sannsynligheten for overføring av bakterier mellom deg og bikkja øker hvis du lar bikkja slikke deg i fjeset. Det er fordi hunder og katter har mange ulike bakterier i munnen, inkludert bakterier som kan forårsake sykdom hos mennesker og antibiotikaresistente bakterier. Det er med andre ord ikke smart å kysse bikkja.

Les mer om VKMs vurdering av sannsynlighet for overføring av antibiotikaresistente bakterier mellom dyr og mennesker.

Link til NRK-programmet Schrødingers katt på NRK 1 21.01.2016 hvor temaet var antibiotikaresistens og kjæledyr.

Antibiotikaresistens er et økende problem

Antibiotikaresistens er et økende problem globalt. Forskere og ander er bekymret for at vi fremtiden ikke vil ha effektive antibiotika i kampen mot alvorlige infeksjoner hos mennesker og dyr.

Les mer om antibiotikaresistens.

Forbruket av antibiotika til behandling av kjæledyr i Norge har økt med 19 % i perioden 1995 til 2014.

Risikofaktorer

Behandling av kjæledyr og mennesker med antibiotika, fôring med rått kjøtt, reiser til land med mer antibiotikaresistens og tett kontakt mellom dyr og mennesker er faktorer som øker sannsynligheten for at antibiotikaresistens overføres mellom kjæledyr og mennesker. Dette er det viktig å være bevisst på.

Tiltak

Ifølge VKMs vurdering er det flere tiltak som vil kunne bidra til å minske sannsynligheten for at det utvikles resistente bakterier hos kjæledyr og til at resistente bakterier overføres mellom kjæledyr og mennesker:

  • Hunder og katter bør ikke behandles med antibiotika som er forbeholdt behandling av mennesker
  • Det bør gis bedre opplæring og informasjon om sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker (zoonoser)
  • Det bør være en tettere dialog mellom leger og veterinærer for raskere å oppdage antibiotikaresistente bakterier
  • Det må utarbeides klare rutiner for diagnostisering av infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier og rapportering av resistens

Grunnlag for tiltak

Mattilsynet vil bruke VKMs vurdering som en del av grunnlaget for å lage en handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv