Er det forenlig med god dyrevelferd å holde reptiler og amfibier i fangenskap?

Bilde av grønn trepytonslange

Dette er blant spørsmålene som Vitenskapskomiteen besvarer i en risikovurdering av hold av visse arter reptiler og amfibier i private hjem.

Publisert første gang12. januar 2016.


Nå er risikovurderingen igjen aktuell etter at Mattilsynet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag om å myke opp forbudet mot hold av reptiler og amfibier.

Les om høringen på Mattilsynets nettsider.

Vitenskapskomiteen publiserte i 2011 en vurdering av risiko for dårlig dyrevelferd hos 31 arter reptiler og amfibier når disse holdes i private hjem. VKM vurderte også risiko for overføring av smitte fra disse dyrene til mennesker og ville dyr.

VKM gjorde risikovurderingen på oppdrag for Mattilsynet.

VKM konkluderte at eksotiske dyr er ingen ensartet gruppe, men at felles for artene som VKM vurderte er at det kreves høy kompetanse blant dyreeierne om hold og stell av den enkelte arten for å unngå at dyre lider.

Noen arter, spesielt amfibier krever forsiktig håndtering for å unngå at de blir skadet. Mange av artene kan smitte mennesker med sykdom om en ikke er nøye med hygienen.

VKM har i risikovurderingen vurdert følgende problemstillinger:

  • Risiko for skader ved håndtering
  • Risiko for mistrivsel
  • Risiko for overføring av smitte til mennesker
  • Risiko for at mennesker blir skadd
  • Risiko for overføring av smitte til ville dyr
  • Risiko for at syke dyr ikke får nødvendig veterinærbehandling
  • Risiko for villfangst
  • Risiko for at dyrene lider under transport

Les alle konklusjonene og last ned risikovurderinger på VKMs nettsider.

Når VKM gjør risikovurderinger, så gjennomgår og vurderer komiteen tilgjengelig forskning og data. Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd er ansvarlig for vurderingen av risiko for dårlig dyrevelferd ved hold av visse arter reptiler og amfibier.

Foto: Wikimedia Commons, Ltshears

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv