Bly i kuler og hagl

Bilde av rype

I aviser og på sosiale medier foregår det en diskusjon om bruk av bly i kuler og hagl. Men hva sier forskningen om bly?

Av Helle K. Knutsen, medlem av VKM . Publisert første gang 11. september 2014.

 

Bly er et giftig tungmetall som hoper seg opp i kroppen hos mennesker og dyr. Store internasjonale ekspertorganer som EUs mattrygghetsorgan EFSA (European Food Safety Authority) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig gått gjennom forskning på området. De har ikke kunnet fastsette hvilken blyeksponering som er trygg, dvs som ikke gir noen økt fare for helseskade.

Vi vet fra forskningen at hos voksne kan bly gi økt blodtrykk og økt forekomst av kronisk nyresykdom.

Barn er mer følsomme for bly enn voksne, og bly kan skade utviklingen av hjernen, slik at barn får nedsatt IQ. Det er ikke akutteffekter («blyforgiftning») vi er bekymret for, men langtidsvirkningene i befolkningen. Det er bred enighet blant forskere om at bly kan være skadelig, selv i så lave konsentrasjoner som vi utsettes for i dag.

Bly finnes i ulike former, og vanligvis er det lave nivåer av ionisk bly i mat. Noen har stilt spørsmål ved om metallisk bly, som finnes i ammunisjon, tas opp i kroppen. Det er riktig at kroppen tar opp metallisk bly i mindre grad enn ionisk bly, men en liten andel metallisk bly tas opp likevel.

Blodprøver viser hvor mye bly som tas opp i kroppen fra mat og miljø. Forskning blant annet fra Norge viser at de som spiser mye kjøtt fra storvilt skutt med blyammunisjon har litt mer bly i blodet enn resten av befolkningen. Det viser en risikovurdering som VKM har gjort.

Annen forskning som ikke er tatt med i VKMs rapport viser at folk som spiser mye småvilt skutt med blyhagl også har mer bly i blodet enn de som ikke spiser slikt kjøtt.

Myndighetene jobber for at befolkningen skal får i seg mindre bly. Nyere forskning viser at selv lave konsentrasjoner gir økt helserisiko.

Jegernes Interesseorganisasjon har sammen med Våpenrådet skrevet leserinnlegg i flere aviser om blyhagl den siste tiden. I innlegget gir de inntrykk av å sitere fra VKMs risikovurdering av blyammunisjon til storviltjakt.

Sitatet er imidlertid ikke fra VKMs vurdering. Sitatet kan heller ikke brukes som argument for å tillate blyhagl, slik forfatterne gjør.

VKM fant i sin risikovurdering at personer som ofte spiser kjøtt fra storvilt skutt med blyammunisjon har litt mer bly i blodet enn andre. VKM har ikke vurdert blyhagl, fordi dette ikke var en del av oppdraget fra Mattilsynet.

Jegernes Interesseorganisasjon og Våpenrådet nevner ikke at Storbritannias matmyndigheter har gitt råd til gravide og barn om å begrense inntaket av småvilt skutt med blyhagl. Dette opplyser VKM om i sin risikovurdering.

(Toppbilde: iStock Photo)

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv