• Snegleimport en risikosport?    Legg igjen kommentarer    Snegler så store som mus og vel så det? Ja, det finnes, og det finnes også noen som har dem som hobbydyr. Nå skal vi vurdere om import og hold av landlevende snegler kan ha uheldige konsekvenser for norsk biologisk mangfold.

    Les mer

Følg oss

Arkiv