VKM Bulletin

VKM Bulletin er en åpent tilgjengelig, digital, vitenskapelig rapportserie som utgis av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

I rapportserien inngår publikasjoner fra VKM som ikke er fagfellevurderte. Det omfatter blant annet:

CITES

Non-detriment findings (NDF), som er kortfattede vurderinger av utrydningstruede arter som inngår på liste I i Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES).

Les mer om VKMs arbeid for CITES her.

Innspill til EFSA

Innspill til den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, på søknader om godkjenning av genmodifisert mat og fôr, og som EFSA har på tre måneders høring.

Les mer om VKMs løpende oppdrag om genmodifisert mat og fôr her.