Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold | CITES

Merking av villfugl - risiko for dyrevelferd
27.04.2023 31.03.2024

Dyrehelse og dyrevelferd

Steril (triploid) laks - vurdering av helse og velferd
2023:22 11.11.2022 01.11.2023

Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferd hos fjørfe i Norge - kunnskapsoppsummering
2022:24 22.12.2021 15.06.2022

Biologisk mangfold | Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd | Mikrobiell økologi

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
2021:01 08.10.2020 26.01.2021

Dyrehelse og dyrevelferd

Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring
2019:02 30.11.2017 27.03.2019

Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold

Villsvinpopulasjonen i Norge – konsekvenser for helse og miljø
2018: 14 16.08.2017 21.06.2018

Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferd ved bruk av strømstøt på dyr
2017: 31 09.06.2017 18.12.2017

Dyrehelse og dyrevelferd

Rensefisk og risiko for overføring av smitte til oppdrettslaks
2017: 32 04.07.2017 14.12.2017

Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd

Trenger omfattende tiltak for å bli kvitt skrantesyke
2017: 9 02.03.2017 29.03.2017

Dyrehelse og dyrevelferd

Velferd for sledehunder og hunder som bor ute
2017: 8 18.03.2016 23.03.2017

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av dyrevelferd ved ulike metoder for merking og sporing av oppdrettet laksefisk
2016: 67 14.07.2016 15.12.2016

Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold | Mikrobiell økologi

Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps
2016: 64 07.10.2016 30.11.2016

Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd

Ukjent smittekilde til CWD i Norge
2016: 26 27.06.2016 30.06.2016

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun
2016: 03 03.06.2015 15.02.2016

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av faktorer som har betydning for oppføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr på den nasjonale sykdomslisten
2015: 19 19.02.2015 15.10.2015

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett
2014: 12 22.11.2013 13.11.2014

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk
2014: 12 21.11.2013 30.10.2014

Hovedkomiteen | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd | Plantehelse

Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
2014: 22 19.12.2013 30.04.2014

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr
2013: 26 11.04.2011 17.06.2013

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret
2012: 01 20.01.2011 10.01.2012

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for å bekjempe sjukdommer hos landdyr
2011: 25 22.11.2010 19.12.2011

Dyrehelse og dyrevelferd

Revidert vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk
2010: 01 25.06.2009 11.01.2011

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for dårleg dyrevelferd ved hald av visse artar reptiler og amfibium
2011: 01 11.12.2009 10.01.2011

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av bruk av gass, straum og slag mot hovudet til bedøving av fisk
2010: 28 07.05.2010 15.09.2010

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av Catch and Release
2010: 06 07.04.2009 17.03.2010

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av bruk av akupunktur på dyr
2010: 05 14.09.2009 11.02.2010

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av effekten på dyretettleik på dyrevelferda for slaktekylling
2008: 39 15.11.2007 28.08.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering og utredning av spørsmål knyttet til dyresykdommen blåtunge (bluetongue)
2008: 38 25.01.2008 14.08.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av hald av kylling - lysforhold
2008: 32 15.11.2007 25.06.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Positivliste over dyr tillate for framsyning i sirkus
2008: 28 21.11.2007 11.06.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr
2008: 29 21.06.2007 11.06.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Transport av fisk i lukket system
2008: 23 08.06.2007 14.05.2008

Hovedkomiteen | Plantevernmidler | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke
2008: 16 20.06.2005 07.04.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - slakting av dyr uten bedøvelse
2008: 02 23.10.2007 18.01.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk
2007: 67 15.03.2007 20.12.2007

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av selfangst
2007: 40 19.04.2007 27.06.2007

Hovedkomiteen | Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd

Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007
2007: 06 26.06.2006 15.02.2007

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering, Infeksiøs lakseanemi (ILA)
2007: 01 28.08.2006 21.01.2007

Dyrehelse og dyrevelferd

Import av tropiske reker fra Hawaii
2006: 42 17.11.2005 03.10.2006

Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt
2006: 22 05.07.2005 31.05.2006

Dyrehelse og dyrevelferd

Salmonella i fôrmiddel til fisk og landdyr
2006: 20 28.09.2005 22.05.2006

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - avhorning og kastrasjon av kalv og kje
2006: 09 01.07.2005 01.02.2006

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering, spredning av fiskesykdommer gjennom pelsdyrfôr
2005: 53 04.01.2005 05.10.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - mulige smitteveier for Gyrodactylus salaris
2005: 31 15.02.2005 20.05.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Bedøving og avlivning av store mengder fisk utenfor slakteri
2005: 23 24.10.2004 25.04.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Kan virvelløse dyr oppleve ubehag, smerte og stress?
2005: 07 24.10.2004 03.02.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - dyrefosters evne til å oppleve ubehag, smerte og stress
2005: 06 24.10.2004 03.02.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Dyreveldferdsmessig risikovurdering - fangst og hold av villtorsk
2005: 01 05.08.2004 05.01.2005