Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kartlegging av innholdet i glutenfrie produkter og plantebaserte erstatningsprodukter til kjøtt- og meieriprodukter

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 25

Published: 29.11.2023

Hovedbudskap:

Det er store forskjeller i innhold av næringsstoffer, tilsetningsstoffer og kontaminanter mellom produkter som er plantebaserte og glutenfrie produkter, og sammenlignbare produkter som inneholder kjøtt, melk og gluten.

Det er hovedbudskapet i en kartlegging som VKM har gjort for Mattilsynet.

Forskjellene kan stort sett spores tilbake til råvarene, og eventuell berikning med vitaminer og mineraler.

Kartleggingen kan brukes som utgangspunkt for myndigheter som skal sikre trygg og sunn mat når sammensetning av matvarer og kostholdsmønstre endres.

Bakgrunn

I løpet av de siste årene har det kommet en rekke plantebaserte alternativer til kjøtt- og meieriprodukter, såkalte erstatningsprodukter, plantebaserte snacksalternativer til potetgull og nøtter, og ulike typer «fri-for»-produkter, inkludert glutenfrie produkter.

Det var derfor behov for å kartlegge hva disse produktene inneholder.

Resultater og konklusjon

VKM har kartlagt og sammenlignet data om innhold av næringsstoffer, bruk av tilsetningsstoffer og innhold av naturlige giftstoffer, miljøgifter og prosessfremkalte stoffer i et utvalg produkter.

Utvalget består blant annet av plantebaserte erstatninger til kjøtt og meieriprodukter og av glutenfrie og glutenholdige produkter.

I tillegg har VKM laget en oversikt over prosesseringsmetoder.

- Kartleggingen viser et øyeblikksbilde av produkter som finnes på markedet nå. Oversikten over innholdet i disse er basert på data fra ulike rapporter, matvaretabeller, og produktene selv, sier Tove Devold Gulbrandsen. Hun har vært faglig leder av arbeidet.

I kartleggingen er det vist at plantebaserte erstatningsprodukter for ost for eksempel inneholder mer stivelse og mindre protein enn vanlig ost, og at glutenfrie produkter inneholder mindre protein enn produkter med gluten.

Videre er det vist at plantebaserte kjøtterstattere for eksempel inneholder mer tungmetaller som uorganisk arsen og kadmium, mens animalske produkter for eksempel inneholder mer dioksiner og dioksinlignende PCBer.

Devold understreker at rapporten ikke kan brukes til å trekke konklusjoner om hvor trygge eller sunne plantebaserte, animalske, glutenfrie og glutenholdige matvarer er.

-Dette er nyttig informasjon for myndigheter som skal utarbeide råd til befolkningen, sier Devold.

Kartleggingen er godkjent av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, emballasje og kosmetikk.

Kontakt

Tove Gulbrandsen Devold

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

M: 97 06 46 49

Andre populære artikler