Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

Hyaluronsyre i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2023:13

Published: 10.05.2023

Hovedbudskap:

Det er trygt å bruke hyaluronsyre i bestemte mengder i kosttilskudd, ifølge Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

VKM kan ikke uttale seg om hyaluronsyre er trygt å bruke i mer enn 12 måneder, eller om det kan forekomme sjeldne bivirkninger på befolkningsnivå.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som VKM har gjort for Mattilsynet.

Hva har VKM gjort?

VKM har vurdert risiko for helseskadelige effekter ved daglig inntak av kosttilskudd med 150 mg, 120 mg, 64 mg, og 48 mg hyaluronsyre.

VKM har ikke beregnet bidrag fra andre kilder til hyaluronsyre, som mat, kosmetikk og forskjellig medisinsk bruk.

Risikovurderingen er basert på informasjon fra 18 dyrestudier hvor det ikke er funnet noen skadelige helseeffekter, og 17 randomiserte kontrollerte studier i mennesker med totalt rundt 1000 deltagere, hvorav rundt 500 har fått hyaluronsyre i doser fra 25 til 225 mg/dag. Den lengste studien varte i 12 måneder - her var dosen 200 mg per dag.

Studiene i mennesker undersøkte hovedsakelig nytten av hyaluronsyretilskudd for slitasjegikt (artrose) og hudtilstander. Mulige helseskadelige effekter ble dokumentert og undersøkt i varierende grad, men resultatene understøtter dyrestudiene om ingen skadelige helseeffekter.

-Ettersom studiene av hyaluronsyretilskudd ikke varte mer enn 12 måneder og hadde relativt få deltagere totalt sett, kan ikke VKM konkludere på effekter over lengre tid, eller på sjeldne bivirkninger, sier Johanna Bodin, faglig leder av arbeidet.

Om hyaluronsyre

Hyaluronsyre inngår i gruppen “andre stoffer”, som er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer eller mineraler.

Hyaluronsyre i kosttilskudd utvinnes fra hane- og kyllingkam eller fra mikroorganismer.

Kroppen produserer ca. 5000 mg hyaluronsyre per dag. En voksen person på 70 kg har ca. 15 g hyaluronsyre i kroppen, hvorav omtrent halvparten finnes i huden. Studier i dyr viser at hyaluronsyre brytes ned til ufarlige bestanddeler.

Risikovurderingen utgår fra VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Johanna Bodin

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

T: 97604556
M: 97 60 45 56

Andre populære artikler