Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
Under arbeid 26.03.2020 30.09.2020

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
Under arbeid 18.02.2019 01.10.2020

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
Under arbeid 24.03.2020 15.10.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovbillen Atheta coriaria
Under arbeid 09.12.2019 30.11.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblydromalus limonicus
Under arbeid 09.01.2020 30.11.2020

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Miljøeffekter av stoffer i solkrem
Under arbeid 09.01.2020 08.12.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Handel med papegøyer - risiko for bestanden
Under arbeid 19.02.2020 10.12.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
Under arbeid 20.03.2020 13.12.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
Under arbeid 04.05.2020 07.01.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 29.01.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
Under arbeid 01.02.2018 15.03.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 01.04.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
Under arbeid 30.04.2020 15.04.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
Under arbeid 20.01.2020 30.04.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
Under arbeid 14.11.2019 09.06.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 10.06.2021

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 08.12.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 08.12.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 08.12.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie