Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Internasjonal handel med isbjørn og isbjørnprodukter
Under arbeid 07.10.2019 02.06.2020

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
Under arbeid 18.02.2019 15.06.2020

Hygiene og smittestoffer

Parasitter i norsk drikkevann
Under arbeid 29.10.2019 19.06.2020

Plantehelse

Soppsporer som utvikler mykorrhiza og risiko for biologisk mangfold
Under arbeid 26.09.2019 23.06.2020

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
Under arbeid 26.03.2020 18.08.2020

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 15.09.2020

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
Under arbeid 24.03.2020 15.10.2020

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
Under arbeid 20.01.2020 08.12.2020

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Miljøeffekter av stoffer i solkrem
Under arbeid 20.01.2020 08.12.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Handel med papegøyer - risiko for bestanden
Under arbeid 19.02.2020 10.12.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
Under arbeid 20.03.2020 13.12.2020

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
Under arbeid 20.03.2020 15.03.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 01.04.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 10.06.2021

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 08.12.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 08.12.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 08.12.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
Under arbeid 15.02.2019 08.12.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie