Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Biologisk mangfold

Utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse
Under arbeid 07.04.2022 30.11.2022

Biologisk mangfold

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
Under arbeid 17.02.2021 16.01.2023

Biologisk mangfold

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
Under arbeid 27.01.2022 31.01.2023

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
Under arbeid 12.05.2021 31.01.2023

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 31.01.2023

CITES

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
Under arbeid 11.06.2022 31.01.2023