Looking for English content? Try our English language search

Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovbillen Atheta coriaria
Under arbeid 09.12.2019 30.11.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblydromalus limonicus
Under arbeid 09.01.2020 30.11.2020

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Miljøeffekter av stoffer i solkrem
Under arbeid 09.01.2020 08.12.2020

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
Under arbeid 24.03.2020 15.12.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Handel med papegøyer - risiko for bestanden
Under arbeid 19.02.2020 18.12.2020

Plantevernmidler

Overflatevann og avrenning: relevans av scenarioer
Under arbeid 09.06.2020 13.01.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
Under arbeid 20.03.2020 15.01.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
Under arbeid 08.10.2020 20.01.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
Under arbeid 04.05.2020 01.03.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
Under arbeid 04.05.2020 15.03.2021

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
Under arbeid 26.03.2020 30.03.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 31.03.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 01.04.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
Under arbeid 30.04.2020 15.04.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
Under arbeid 21.04.2020 06.05.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
Under arbeid 14.11.2019 09.06.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 10.06.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
Under arbeid 20.01.2020 15.06.2021

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 08.12.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 08.12.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 08.12.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Ferskvannslaks fra Sverige: vurderer risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge
Under arbeid 21.10.2020 08.12.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie