Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
Under arbeid 24.03.2020 22.04.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
Under arbeid 24.03.2020 29.04.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av metylsulfonylmetan (MSM) i kosttilskudd
Under arbeid 07.12.2020 04.05.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av melatonin i kosttilskudd
Under arbeid 12.01.2021 12.05.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
Under arbeid 14.11.2019 09.06.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 10.06.2021

Plantevernmidler

Overflatevann og avrenning: relevans av scenarioer
Under arbeid 09.06.2020 15.06.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Berikning av mat - oppdatering av modell
Under arbeid 09.06.2020 20.06.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
Under arbeid 20.01.2020 21.06.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
Under arbeid 04.05.2020 25.06.2021

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
Under arbeid 26.03.2020 30.08.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 01.09.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
Under arbeid 29.01.2021 01.09.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
Under arbeid 21.04.2020 30.09.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 01.10.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
Under arbeid 17.02.2021 05.12.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 08.12.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
Under arbeid 30.04.2020 14.12.2021

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
Under arbeid 15.04.2021 25.01.2022

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 10.06.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 10.06.2022