Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

$rapportgrupp

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
Under arbeid 08.10.2020 26.01.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
Under arbeid 20.03.2020 15.02.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
Under arbeid 04.05.2020 01.03.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
Under arbeid 04.05.2020 15.03.2021

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
Under arbeid 24.03.2020 15.03.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Ferskvannslaks fra Sverige: vurderer risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge
Under arbeid 21.10.2020 23.03.2021

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
Under arbeid 26.03.2020 30.03.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
Under arbeid 30.04.2020 15.04.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 30.04.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av metylsulfonylmetan (MSM) i kosttilskudd
Under arbeid 07.12.2020 01.05.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
Under arbeid 21.04.2020 06.05.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av melatonin i kosttilskudd
Under arbeid 12.01.2021 12.05.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 01.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
Under arbeid 14.11.2019 09.06.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 10.06.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
Under arbeid 20.01.2020 15.06.2021

Plantevernmidler

Overflatevann og avrenning: relevans av scenarioer
Under arbeid 09.06.2020 15.06.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 08.12.2021

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 08.12.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 08.12.2021