Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
Under arbeid 15.04.2021 22.08.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
Under arbeid 17.02.2021 03.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
Under arbeid 17.03.2022 10.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
Under arbeid 27.01.2022 18.10.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
Under arbeid 12.05.2021 31.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse
Under arbeid 07.04.2022 30.11.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 30.11.2022

CITES

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
Under arbeid 11.06.2022 30.11.2022