Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 07.06.2022

Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?
Under arbeid 10.04.2019 09.06.2022

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
Under arbeid 15.04.2021 13.06.2022

Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferd hos fjørfe i Norge - kunnskapsoppsummering
Under arbeid 22.12.2021 15.06.2022

Plantevernmidler

Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat
Under arbeid 28.04.2022 22.06.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
Under arbeid 12.05.2021 24.08.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
Under arbeid 17.02.2021 30.08.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
Under arbeid 27.01.2022 18.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
Under arbeid 17.03.2022 01.11.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse
Under arbeid 07.04.2022 30.11.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 30.11.2022