Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
Under arbeid 30.04.2020 14.12.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold
Under arbeid 24.03.2021 17.12.2021

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
Under arbeid 15.04.2021 25.01.2022

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 07.02.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapssammenstilling om vågehval
Under arbeid 07.10.2021 15.02.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
Under arbeid 29.10.2021 21.02.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
Under arbeid 17.02.2021 17.03.2022

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 05.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
Under arbeid 29.01.2021 14.04.2022

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 27.04.2022

Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?
Under arbeid 15.02.2019 01.05.2022

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 07.06.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
Under arbeid 12.05.2021 07.06.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 07.06.2022