Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
Under arbeid 09.04.2018 18.03.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblyseius andersoni
Under arbeid 03.05.2019 28.04.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Internasjonal handel med isbjørn og isbjørnprodukter
Under arbeid 07.10.2019 01.06.2020

Plantehelse

Soppsporer som utvikler mykorrhiza og risiko for biologisk mangfold
Under arbeid 26.09.2019 05.06.2020

Hygiene og smittestoffer

Parasitter i norsk drikkevann
Under arbeid 29.10.2019 11.06.2020

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
Under arbeid 18.02.2019 15.06.2020

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
Under arbeid 26.03.2020 18.08.2020

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 15.09.2020

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
Under arbeid 20.01.2020 08.12.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Handel med papegøyer - risiko for bestanden
Under arbeid 19.02.2020 10.12.2020

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
Under arbeid 19.02.2020 15.03.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 01.04.2021

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 28.04.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 10.06.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 10.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
Under arbeid 19.03.2018 10.06.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 10.06.2021

Plantehelse

Risikokarakterisering av planteskadegjørere
Under arbeid 15.02.2019 10.06.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie