Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Hygiene og smittestoffer

Skal se nærmere på smittespredning av skrantesyke
Under arbeid 13.09.2018 14.12.2018

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Energidrikker - vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge
Under arbeid 25.09.2018 01.02.2019

Hovedkomiteen

Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter
Under arbeid 02.02.2018 10.03.2019

Dyrehelse og dyrevelferd

Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring
Under arbeid 30.11.2017 12.03.2019

Fôr

Kadmium i kunstgjødsel – effekt på helse og miljø
Under arbeid 31.10.2017 03.04.2019

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Kvikksølv i fisk
Under arbeid 28.02.2018 05.04.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurderer risiko ved den syntetiske antioksidanten butylhydroksytoluen (BHT)
Under arbeid 01.09.2017 16.04.2019

Hygiene og smittestoffer

Risiko for å utvikle listeriose ved inntak av sushi
Under arbeid 22.10.2018 14.06.2019

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
Under arbeid 24.11.2017 26.06.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
Under arbeid 09.04.2018 15.09.2019

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 22.10.2019

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 30.11.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter
Under arbeid 30.10.2017 30.11.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 30.11.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 27.02.2018 30.11.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Dioksiner i mat
Under arbeid 27.02.2018 30.11.2019

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering
Under arbeid 27.02.2018 30.11.2019

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie