Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
Under arbeid 26.03.2020 30.08.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
Under arbeid 29.01.2021 17.09.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 27.09.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
Under arbeid 21.04.2020 30.09.2021

Andre stoffer

Eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre i kosttilskudd
Under arbeid 10.05.2021 01.10.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 01.10.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
Under arbeid 17.02.2021 05.12.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 08.12.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
Under arbeid 30.04.2020 14.12.2021

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
Under arbeid 15.04.2021 25.01.2022

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 05.04.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte- og risiko
Under arbeid 27.02.2018 07.06.2022

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 10.06.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 19.03.2018 10.06.2022