Bisfenol A (BPA)

Av: Trine Husøy, medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og ekspert i EFSA.

SIST OPPDATERT:

Bisfenol A (BPA) er et kjemisk stoff som er mye brukt i produksjon av polykarbonatplast. Du finner blant annet BPA i drikkeflasker og matbokser av plast, kassalapper eller i belegget på innsiden av hermetikkboksene du kjøper på matbutikken.

Andre kilder for BPA er kosmetikk, gulvbelegg og leker av PVC, elektroniske produkter og støv.

Produktene som inneholder BPA har ofte en egen merking. Hvis produktet er merket med 03 er det laget av PVC, og hvis det er merket med 07 kan det være laget av polykarbonat. Alle plastmaterialer som skal brukes til emballasje av mat og drikke, må risikovurderes av EFSA og godkjennes for bruk av EU-kommisjonen.

Hva skjer med BPA i kroppen?

BPA er et såkalt hormonhermende stoff. Det betyr at det kan ha samme effekt som hormonene som finnes i mennesker og dyr, men BPA vil først kunne ha hormoneffekt hvis du får høye konsentrasjoner av stoffet inn i kroppen din.

Når BPA tas opp fra tarmen, blir det transportert direkte til leveren. Her omdannes det til et mindre farlig stoff som deretter skilles ut i urinen. BPA som tas opp via huden, transporteres rundt i kroppen som fritt BPA før det går til leveren og omdannes. Mengden fritt BPA i kroppen fra ulike kilder er derfor forskjellig.

BPA har vært mistenkt for å ha helseskadelige effekter på blant annet lever og nyre, brystvev, nervesystemet, reproduksjon (fruktbarhet og svangerskap) og adferd. I tillegg er det mulig at stoffet har effekter på overvekt og regulering av blodsukkeret.

Tolerabelt daglig inntak

For uønskede stoffer settes det grenser for hvor mye mennesker tåler å få i seg. Tolerabelt daglig inntak (TDI) er den mengden av et stoff som du kan innta daglig gjennom hele livet uten at det utgjør noen helserisiko. TDI er utrykt per kroppsvekt, vanligvis som mikrogram eller milligram (av stoffet) per kilogram kroppsvekt.

Hvor mye BPA får du i deg?

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, publiserte en oppdatert risikovurdering av BPA i desember 2014. I vurderingen ble den tolerable grensen (TDI) redusert med mer enn 10 ganger til 4 mikrogram per kilo kroppsvekt. Denne tolerable grensen er basert på effektene i lever og nyre, og en usikkerhetsfaktor som inkluderer de andre effektene. EFSA konkluderer med at BPA ikke utgjør noen helserisiko for noen aldersgrupper. Dette inkluderer gravide kvinner, spedbarn og ungdom. Eksponering fra både kosten eller fra en kombinasjon av kilder er betydelig under den tolerable grensen.

NØKKELORD:

Matemballasje

Siste fra VKM

Alle risikovurderinger

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er. 

 

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Bilde av pil