Ingen verdi angitt

Tanya Kristiansen

Bestilt:

Rapportnr: 123

Publisert: 30.09.2020

Last ned protokollen arrow_downward
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Innledning

Videreutvikling og oppgradering av vkm.no
Dagens vkm.no ble lansert for snart tre år siden, og det er nødvendig med videreutvikling og oppgradering av sidene. Vi startet på et videreutviklingsprosjekt høsten 2018, men på grunn av ulike omstendigheter, kom det aldri ordentlig i gang.
Kommunikasjon v/Tanya og Ingrid, foreslår følgende:
Forslag til oppgradering:
Innhold
Gjennomgang og oppdatering av faste tekster
Gjennomgang og språkvask av engelsk tekst
Røkting og rydding - døde lenker, feiltagging med mer
Søkemotoroptimalisering (tekst)
Teknisk
Søk/filtrering risikovurderinger- (Skal Protokoller legger under “Andre innspill” eller ha sin egen kategori?)
Legg til nye sider under menyen «Hovedkomiteen og faggruppene»
Legg til nye lenker under menyen «Risikovurderinger og andre publikasjoner»
Forbedret søk
Legg til nye sider under menyen «Hovedkomiteen og faggruppene»
Faktabokser
Endre risikovurdering template ved å inkludere “protokoll” som nedlastingsfil?
Universell utforming, inkl. tabeller
Brødsmulesti – delvis gjennomført
Tema samleside – delvis ferdig/ikke implementert
Delingsknapper på alle sider det er hensiktsmessig-til sosiale medier og å generere epost lenke
Forslag til innholdsutvikling:
Temasider
Da vkm.no ble utviklet, var det et ønske om å ha temasider, for eksempel “Hva er plantehelse”, “Hva er biologiske plantevernmidler”, men vi rakk ikke å gjennomføre det. Gjennomføring krever at prosjektlederne bidrar med tekst, i samarbeid med kommunikasjon.
Videreutvikling av “Våre folk”
Publisere korte intervjuer om faglige temaer som den enkelte brenner for. Hensikten er å gi VKM et ansikt. Starte med ansatte, dernest evt. utvides til medlemmer.
Videreutvikling av “Slik vurderer vi risiko ved... ”
Kommer under “Hovedkomiteen og faggruppene”
Inkluderer GMO legemidler, Andre stoffer, CITES
Vi foreslår at det i løpet av høsten 2020 opprettes et internt prosjekt for videreutvikling og oppgradering. Prosjektgruppa bør bestå av Tanya (prosjektleder), Ingrid og en til to kolleger i sekretariatet.
Når det gjelder forslag til utvikling av innhold, anbefaler kommunikasjon at det diskuteres med sekretariatet.
Eksterne brukere er de viktigste målgruppene for nettsidene. For å sikre at videreutviklingen er gjennomtenkt, helhetlig og gjenspeiler behovene til eksterne brukere, bør vi gjennomføre brukertester. Det kan gjøres av ekstern tilbyder, eller vi kan gjennomføre selv.

Kontakt

FAKTA

Glyfosat:

Verdens mest brukte ugressmiddel. Glyfosat er bredspektret, dvs. at det virker på de fleste planter. Glyfosat hemmer et enzym nødvendig for produksjon av aminosyrer i planter.

Plantevernmidler:

Inkluderer alle kjemikalier/stoffer som brukes til å bekjempe skadegjørere på nytteplanter, dvs. insektmidler, soppmidler og ugressmidler.

GMHT:

Genmodifiserte planter som er gjort tolerante for å tåle et eller flere ugressmidler (Genetically Modified Herbicide-Tolerant).

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie