Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
15.03.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
20.03.2020 13.12.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Handel med papegøyer - risiko for bestanden
19.02.2020 10.12.2020

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
20.01.2020 08.12.2020

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Miljøeffekter av stoffer i solkrem
08.12.2020

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
24.03.2020 15.10.2020

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 15.09.2020

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
26.03.2020 18.08.2020

Plantehelse

Soppsporer som utvikler mykorrhiza og risiko for biologisk mangfold
26.09.2019 23.06.2020

Hygiene og smittestoffer

Parasitter i norsk drikkevann
29.10.2019 19.06.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Internasjonal handel med isbjørn og isbjørnprodukter
2020:06 07.10.2019 02.06.2020

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
2020:05 09.04.2018 26.05.2020

Hovedkomiteen

Uavhengige kunnskapssynteser: grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet
2020:03 30.04.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblyseius andersoni
2020:04 03.05.2019 30.04.2020

CITES

Fangst av havørnunger for eksport fra Norge til Irland
01.04.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter
2020:02 15.02.2016 14.02.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte genmodifiserte maisen MON88017 x MON810 (søknad EFSA-GMO-RX-017)
Innspill til EFSA 25.01.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Risikovurdering av pukkellaks
2020:01 11.12.2018 15.01.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen DP202216 (søknad EFSA-GMO-NL-2019-159)
Innspill til EFSA 03.01.2020

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie