Innspill til EFSA

Dokument nr keyboard_arrow_down Bestillt keyboard_arrow_down Avsluttet keyboard_arrow_down

Hovedkomiteen

Høringsuttalelse fra VKM til EFSAs forslag til en risikovurderingsmodell for stoffer som er både gentoksiske og kreftfremkallende
Inspill 2005: 34 27.05.2005

Hygiene og smittestoffer

Kommentar til rapport fra den franske vitenskapskomiteen Afssa vedrørende skrapesyke
Inspill 2007: 05 24.01.2007 14.02.2007

Hygiene og smittestoffer

Qualified Presumption Safety - EFSA
Inspill 2007: 14 14.01.2007 15.03.2007

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert åkermais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21)
Inspill 2007: 51 14.01.2007 22.09.2007

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25
Inspill 2009: 02 14.01.2007 20.01.2009

Genmodifiserte organismer

VKM med kommentarer til EFSA-vurdering av Dietary reference values (DRV)
Inspill 2009: 02 14.01.2007 13.10.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/65)
Inspill 2009: 38 14.01.2007 22.10.2009

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87705 (EFSA/GMO/NL/2010/78)
Inspill 2009: 38 11.06.2010 19.11.2010

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON87705 (EFSA/GMO/NL/2010/78)
Inspill 2009: 38 11.06.2010 19.11.2010

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR162 (EFSA/GMO/DE/2010/82)
Inspill 2009: 38 24.08.2010 24.11.2010

Hovedkomiteen

Revurdering av statistiske re-analyser utført av de Vendômois og medarbeidere
Inspill 2010: 43 24.08.2010 22.12.2010

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 5307 (EFSA/GMO/DE/2011/95)
Inspill 2011: 20 25.08.2011 25.11.2011

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya FG72 (EFSA/GMO/NL/2011/91)
Inspill 2011: 20 24.10.2011 24.01.2012

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps MON 88302 (EFSA/GMO/NL/2010/87)
Inspill 2011: 20 30.03.2012 30.06.2012

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2011/99)
Inspill 2011: 20 14.06.2012 14.09.2012

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2010/86)
Inspill 2011: 20 14.06.2012 14.09.2012

Genmodifiserte organismer

Foreløpig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MON 88302
Inspill 2013: 03 14.06.2012 11.01.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert mais MON 87705 x MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2011/100)
Inspill 2013: 03 26.10.2012 26.01.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps 73496 (EFSA/GMO/NL/2012/109)
Inspill 2013: 03 04.12.2012 04.03.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert mais MON 87427 (EFSA/GMO/BE/2012/110)
Inspill 2013: 03 03.01.2013 03.04.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert soya SYHT0H2 (EFSA/GMO/DE/2012/111)
Inspill 2013: 03 03.01.2013 10.04.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 x GT73 (EFSA/GMO/NL/2009/75)
Inspill 2013: 03 03.01.2013 14.05.2013

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter
Inspill 2014: 24 29.04.2014 21.05.2014

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen VCO-01981 (søknad EFSA-GMO-DE-2016-130
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 27.06.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen MON 87705 x MON 87708 x MON 89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/126)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 30.08.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen VCO-01981-5 (EFSA/GMO/DE/2016/130)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 31.08.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/127)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 01.09.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2016/131)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 12.09.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 18.10.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 (søknad EFSA/GMO/NL/2013/112).
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 21.02.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen GT73 (EFSA-GMO-RX-002)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 10.04.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MZHG0JG (søknad EFSA/GMO/NL/2016/133).
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 20.04.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill i forbindelse med EFSAs Offentlige høring av soya MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (EFSA-GMO-NL-2016-135)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 27.04.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2016/134)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 27.04.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen DAS-68416-4 x MON 89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2013/115).
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 10.05.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen DAS-81419-2 × DAS-44406-6 (søknad EFSA-GMO-NL-2016-132)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 17.06.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen MS11 (søknad EFSA/GMO/BE/2016/138).
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 23.06.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte sukkerbeten H7-1 (EFSA-GMO-RX-006)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 01.08.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen GA21 (EFSA-GMO-RX-005)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 01.08.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen NK603 x MON810 (EFSA-GMO-RX-007)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 01.08.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x NK603 (EFSA-GMO-RX-008)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 01.09.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MZIR098 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/142)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 13.11.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen MS11 x RF3 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/143)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 23.05.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen A2704-12 (EFSA-GMO-RX-009)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 11.06.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 (søknad EFSA/GMO/DE/2011/103)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 11.06.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen MON 89788 (EFSA-GMO-RX-011)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 13.07.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen DP305423 x MON87708 x MON89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2018/148)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 27.08.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/144)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 03.09.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 87411 x 59122 x DAS-40278-9 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/145).
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 03.09.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/139)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 03.09.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen T45 (EFSA-GMO-RX-012)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 10.09.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x MON 89034 x 5307 x GA21 (søknad EFSA/GMO/DE/2018/149).
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 15.10.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 (søknad EFSA/GMO/NL/2018/151)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 26.01.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MIR604 (søknad EFSA-GMO-RX-013)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 11.02.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen Bt11 (søknad EFSA-GMO-RX-016)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 04.03.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 89034 (søknad EFSA-GMO-RX-015)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 07.03.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 88017 (søknad EFSA-GMO-RX-014)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 16.03.2019

Plantevernmidler

Innspill til EFSAs offentlige høring av det aktive stoffet klofentezin.
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 30.04.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen GMB151 (søknad EFSA-GMO-NL-2018-153)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 08.06.2019

Plantevernmidler

Innspill til EFSAs offentlige høring av vurdering av risiko for akutte virkninger på nervesystemet som følge av plantevernmiddelrester i mat
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 17.11.2019

Plantevernmidler

Innspill til EFSAs offentlige høring av vurdering av risiko for kroniske effekter på skjoldbruskkjertelsystemet som følge av plantevernmiddelrester i mat.
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 17.11.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen DP202216 (søknad EFSA-GMO-NL-2019-159)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 03.01.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte genmodifiserte maisen MON88017 x MON810 (søknad EFSA-GMO-RX-017)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 25.01.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen LBFLFK (søknad EFSA-GMO-DE-2019-157)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 13.02.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87429 (søknad EFSA-GMO-NL-2019-161)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 14.04.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen DP23211 (søknad EFSA/GMO/NL/2019/163)
Inspill Innspill til EFSA 29.04.2014 17.07.2020