Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Karragenan, Eucheuma-tang, natriumkarboksymetylcellulose og agar – effekter på fordøyelseskanalen
20.01.2023 11.12.2023

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av helserisiko ved grillet mat
31.01.2023 11.12.2023

Plantevernmidler

Plantevernmidler - metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger
06.12.2023

Dyrehelse og dyrevelferd

Triploid (steril) laks - vurdering av helse og velferd
11.11.2022 01.11.2023

Hygiene og smittestoffer

Revens dvergbendelorm - risiko for folkehelse
15.06.2023

CITES

Handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter
14.11.2022 13.06.2023

Plantehelse

Planteskadegjøreren ramorum greinvisning
03.11.2022 01.06.2023

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Genmodifisert rapsolje som ingrediens i fiskefôr
03.10.2022 03.04.2023

Biologisk mangfold | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 16.03.2023

Biologisk mangfold

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
27.01.2022 17.02.2023

CITES

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
11.06.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
12.05.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018