Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Biologisk mangfold | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 13.12.2022

Biologisk mangfold

Utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse
07.04.2022 30.11.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
12.05.2021 31.10.2022

Biologisk mangfold

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
27.01.2022 18.10.2022

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
15.04.2021 13.10.2022

Biologisk mangfold

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.03.2022 10.10.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018

CITES

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
11.06.2022