Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av sulfittmatter og tilbakeholdelsestid for druer

Bestilt:

Rapportnr: Andre innspill

Publisert: 01.06.2004

Hovedbudskap:

Ved import av druer fra land utenfor Europa brukes det matter innsatt med sulfitt for å hindre vekst av bakterier og muggsopp under transporten. Våren 2004 ba Mattilsynet VKM besvare flere spørsmål knyttet til bruk av slike matter, blant annet hvor lang tid det tar fra mattene fjernes til svoveldioksid og sulfitter brytes ned.

I svaret til Mattilsynet fremgår det at Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4) i VKM mener at de analysene som er foretatt av bransjen ikke er tilstrekkelige til å kunne si om en tilbakeholdelsestid av druer helt kan utelukke risikoen for at spesielt utsatte personer kan få allergiske reaksjoner.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler