Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 01.11.2006

Hovedbudskap:

Med bakgrunn i tilsendt dokumentasjon fra søker har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvorvidt Fullerene C60 er akseptabelt som tilsetningsstoff til mat.

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk har med utgangspunkt i EUs tidligere vitenskapelige komité (SCF) sin veiledning for risikovurdering av tilsetningsstoffer utarbeidet en foreløpig vurdering som ble oversendt til Mattilsynet den 5. oktober 2006.

Dokumentasjonen som fulgte søknaden var imidlertid så mangelfull at det ikke er mulig å gjøre en fullstendig risikovurdering av stoffet. I den grad den nødvendige dokumentasjonen framskaffes, imøteser VKM et eventuelt nytt oppdrag fra Mattilsynet for å kunne gjøre en fullstendig vurdering av Fullerene C60 som et tilsetningsstoff til mat.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler