Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av salt tilsatt jod og fluor

Bestilt:

Rapportnr: 2006:38

Publisert:

Hovedbudskap:

Mattilsynet har mottatt en søknad om godkjennelse av salt tilsatt jod og fluor, og har bedt VKM om å vurdere eventuelle helsemessige konsekvenser. Spørsmålet er vurdert av VKMs faggruppe for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Faggruppen konkluderer med at risiko ved angjeldende berikning ikke kan utelukkes, særlig for barn, men for å kunne gjøre en utførlig risikovurdering av jod og fluor i salt og andre matvarer, må datagrunnlaget
bedres:

  • Inntak av industrisalt og bordsalt i ulike aldersgrupper må kartlegges.
  • Inntak av jod i ulike aldersgrupper/matvarer må kartlegges.
  • Inntak av fluor i ulike matvarer, kosmetiske produkter og drikkevann må kartlegges for ulike aldersgrupper.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler