CITES

Vurdering av risiko for bestandssituasjon som følge av utførsel av to løvetamariner fra Norge til Australia

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 16.12.2021

Hovedbudskap:

Utførsel av to løvetamariner (Leontopithecus rosalia) fra Norge til Australia er ikke ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

De to løvetamarinene og deres foreldre er avlet i fangenskap og utførsel vil ikke ha noen skadelig effekt på artens bevaringsstatus. Bevaring utenfor det naturlige habitatet (ex-situ bevaring) er ansett som viktig for løvetamarinens fremtidige overlevelse.

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler