Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av morsmelkerstatning med delvis hydrolysert protein

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 17

Publisert: 21.04.2008

Hovedbudskap:

Gjeldende regelverk for morsmelkerstatning er under revisjon – herunder begrensning av salg av morsmelkerstatning med delvis hydrolyserte proteiner til apotek. I desember 2007 sendte Mattilsynet en forespørsel til VKM der de ber om en risikovurdering av morsmelkerstatninger med delvis hydrolyserte proteiner.

Risikovurderingen skal inkludere utredning av mulige risikoer forbundet med å erstatte vanlig morsmelkerstatning med et delvis hydrolysert produkt, herunder risiko knyttet til barn med kumelkallergi, samt gi en vurdering av om morsmelkerstatning basert på delvis hydrolysert protein vil gi redusert risiko for å utvikle kumelkallergi.

VKM har nedsatt en ad hoc-gruppe som har arbeidet frem denne vurderingen. Vurderingen er sluttbehandlet av Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. 

Hovedkonklusjonene i vurderingen er at til tross for at studier ikke viser negativ effekt på vekstutvikling hos spedbarn som har fått morsmelkerstatning med delvis hydrolyserte proteiner, bør det iverksettes tiltak for å unngå at vanlig morsmelkerstatning blir erstattet med delvis hydrolysert morsmelkerstatning i den generelle befolkningen.

Hydrolyserte proteiner absorberes raskere, og har vist å øke magesekkstømning samt nivå av glukoseavhengig plasma insulinotropisk polypeptid sammenlignet med intakte proteiner.

Hos kumelkallergikere vil morsmelkerstatning med delvis hydrolysert protein utløse allergiske reaksjoner som i verste fall kan være dødelige.

Risikoen for at spedbarn med kumelkallergi skal eksponeres for morsmelkerstatning med delvis hydrolyserte proteiner kan øke dersom disse produktene omsettes med antydninger om allergiforebyggende egenskaper sammen med ordinære morsmelkerstatninger utenfor apotek.

Det er ikke dokumentert at risiko for utvikling av kumelkallergi er redusert ved introduksjon av delvis hydrolyserte proteiner i stedet for ordinær morsmelkerstatning opp til 4-6 månederss alder, og morsmelkserstatninger med delvis hydrolyserte proteiner utløser dessuten allergireaksjon hos kumelkallergikere.

Det er forøvrig ikke vist noen allergiforebyggende effekt for noen typer kumelkhydrolysater etter 6 måneders alder.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler