Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Vurdering av mankozebs effekter på utviklingen av nervesystemet

Rapportnr: 2010: 04

Bestilt: 21.10.2009

Publisert: 22.01.2010

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Det virksomme stoffet mankozeb finnes i en rekke plantevernmidler enten alene eller i blanding med andre virksomme stoffer. Soppmidler med mankozeb er nå er til revurdering hos Mattilsynet, og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert et nytt forsøk med mankozeb for å undersøke stoffets effekter på utviklingen av nervesystemet.

Mankozebs helseskadelige potensial og mobiliteten til hovedmetaboliteen ETU under norske forhold har tidligere blitt vurdert av VKMs faggruppe for plantevernmidler i 2005.

Den gang konkluderte faggruppen med at ”høye doser av mankozeb er fosterskadelig hos rotter. Det er usikre holdepunkter for en sammenheng mellom forekomst av nevralrørsdefekter og mankozebeksponering som følge av potetdyrking.”

Faggruppens konklusjon var basert på resultater fra forsøksdyr og en publikasjon fra STAMI om mulig sammenheng mellom bruk av mankozeb og forekomsten av nevralrørsdefekter.

Det er innlevert et nytt forsøk med mankozeb for å undersøke stoffets effekter på utviklingen av nervesystemet. Med bakgrunn i resultatene fra dette forsøket har Mattilsynet bedt VKM om å vurdere om det er grunnlag for å konkludere med at forsøket ikke endrer den tidligere vurdering av stoffet, verken med hensyn til klassifisering eller med hensyn til fastsettelse av grenseverdier.

Faggruppen påpeker at de doser som er benyttet i det nye forsøket er for lave til å trekke noen konklusjon i forhold til tidligere funn. Faggruppen konkluderer derfor med at den nye studien ikke endrer den tidligere vurderingen av stoffet.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie