Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av maksimumsgrenser for vitamin A og vitamin D i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 01

Publisert: 10.01.2013

Hovedbudskap:

Store deler av befolkningen får i seg mer vitamin A i formen retinol enn anbefalt, mens over halvparten av den voksne befolkningen får i seg mindre av vitamin D enn det myndighetene anbefaler. Av disse grunner mener Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) at maksimumsgrensen for vitamin A i kosttilskudd ikke bør øke, og at grensen bør dobles for vitamin D.

Dette fremgår av en vurdering av vitamin A og D i kosttilskudd som VKM har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet. Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet vurderer å endre reglene for hvor mye vitamin A og D kosttilskudd maksimalt skal kunne inneholde.

Kosttilskudd er konsentrerte kilder til vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, alene eller i kombinasjon som er beregnet til å supplere kosten. Eksempler på kosttilskudd er tran og vitamintabletter.

Vitamin A

Vitamin A er et fettløselig vitamin som er nødvendig for blant annet syn, forplantningsevne og immunforsvar. I kosten er retinol og karoten de viktigste formene for A-vitamin. Retinol finnes i animalske produkter, mens karotener finnes i vegetabilske næringsmidler.

Dagens tillatte maksimumsgrense for vitamin A i kosttilskudd er 1500 mikrogram per daglig dose. Det er mer enn anbefalt daglig inntak av vitamin A for alle aldersgrupper.

Når det gjelder befolkningens inntak av vitamin A, viser VKMs beregninger at de fleste grupper, bortsett fra voksne kvinner, har et inntak av vitamin A som ligger over tolerabelt inntaksnivå dersom man plusser på 1500 mikrogram vitamin A, som er dagens tillatte maksimumsgrense for vitamin A i kosttilskudd.

Øvre tolerabelt inntaksnivå vil si grensen for hvor mye man kan få i seg av f.eks et vitamin hver dag gjennom et helt liv uten at det antas å være helseskadelig. De negative helseeffektene man har sett ved for høyt inntak av vitamin A er knyttet til formen retinol.

Fordi man vet at for høyt inntak av vitamin A i formen retinol blant annet kan gi økt risiko for fosterskade og benskjørhet (osteoporose), mener VKM at maksimumsgrensen for vitamin A i kosttilskudd ikke bør økes for noen aldersgrupper i befolkningen.

Kosttilskudd er beregnet til å utgjøre 17 prosent av det daglige inntaket av vitamin A for voksne personer. Lignende mønster er å finne for aldersgruppene ni og 13 år, mens kosttilskudd sannsynligvis er den viktigste A-vitaminkilden for den yngste gruppen på fire år, beregnet til 29 prosent av det daglige inntaket av vitamin A.

Vitamin A 

 

Tolerable øvre
inntaksnivåer (UL)

3000 mikrogram per dag
for voksne

 

1100 - 2600 mikrogram
per dag for barn

 

 

Anbefalt daglig
inntak

900 mikrogram per dag
for menn

 

700 mikrogram for
kvinner

 

350 - 600 mikrogram
for barn

 

 

Dagens maksimumsgrense
i kosttilskudd

1500 mikrogram per
daglig dose

 

 

VKMs forslag til ny
maksimumsgrense i kosttilskudd

Ingen
endring


Vitamin D

Ifølge VKMs beregninger, er kosttilskudd den viktigste kilden til vitamin D for alle aldergrupper over tre år og står for 64 prosent av det daglige inntaket hos fireåringer. For niåringer utgjør kosttilskudd 51 prosent av det daglige inntaket, og for voksne 46 prosent.

Dagens maksimumsgrense for vitamin D i kosttilskudd er 10 mikrogram. Dette er på nivå med anbefalt daglig inntak av vitamin D for barn og voksne under 75 år, men under anbefalt daglig inntak på 20 mikrogram for eldre over 75 år. Helsedirektoratet anbefaler at alle barn bør få tilskudd av vitamin D, enten i form av tran, vitamin D-dråper eller vitamintilskudd.

For å sikre at eldre over 75 år får i seg nok vitamin D, mener VKM at det kan være nødvendig for dem å få tilførsel fra kosttilskudd. Dersom maksimumsgrensen for vitamin D i kosttilskudd økes til 20 mikrogram, vil alle aldersgrupper, inkludert eldre over 75 år, kunne få dekket sitt behov for vitamin D uten risiko for å overskride det øvre tolerable inntaksnivået.

VKM foreslår videre at det bør vurderes om eksisterende minimumsgrense for vitamin D i kosttilskudd også bør økes. De viktigste kildene til vitamin D i kosten er smør, margarin og fisk.

Vitamin D

 

Tolerable øvre
inntaksnivåer (UL)

100 mikrogram per dag
for voksne

 

50 per dag mikrogram
for barn (1 – 10 år)

 

 

Anbefalt daglig
inntak

10 mikrogram per dag
for voksne under 75 år og for barn under ett år

 

20 mikrogram per dag
for eldre over 75 år

 

 

Dagens maksimumsgrense
i kosttilskudd

10 mikrogram per
daglig dose

 

 

VKMs forslag til ny
maksimumsgrense i kosttilskudd

20 mikrogram per
daglig dose


Behandling av oppdraget i VKM

VKM har utført denne risikovurderingen på oppdrag for Mattilsynet. Til grunn for vurderingen ligger tolerable øvre inntaksnivåer for vitamin A og D, anbefalt daglig inntak for ulike aldersgrupper og beregnet inntak av vitamin A og D ut fra kostholdsundersøkelsene Norkost 3, Ungkost, Småbarnskost og Spedkost.

VKM har vurdert inntak av vitamin A og D hos barn og voksne i ulike aldersgrupper. VKM har ikke vurdert hvorvidt det er grupper i befolkningen, for eksempel innvandrergrupper, som får i seg mer eller mindre vitamin A og D enn andre. Dette er fordi kostholdsundersøkelsene, som danner grunnlag for VKMs
beregninger, ikke fanger opp denne typen variasjoner.

Risikovurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler