Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av maksimumsgrenser for nikkel, silisium, tinn, vanadium, kalium og fosfor i EU

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 18

Publisert: 22.04.2008

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for Ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi har foretatt en risikovurdering av en rekke mineraler der det ikke er fastsatt europeiske grenser for øvre inntak. Faggruppen konkluderer med at det på grunn av mangelfulle data ikke er mulig å fastsette en trygg øvre grense for inntak av nikkel, silisium, tinn og vanadium, og man kan ikke utelukke negative helseeffekter ved høyt inntak.

Disse stoffene bør derfor ikke tillates brukt i kosttilskudd eller i berikede matvarer.

En britisk ekspertgruppe har gått inn for en øvre grense for inntak av fosfor fra kosttilskudd på 250 mg pr. dag, og faggruppen støtter dette.

For kalium bør ikke inntaket fra kosttilskudd og beriket mat overstige 1 gram pr. dag.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler