Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av kostholdsråd i Sør-Varanger

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 12

Publisert: 17.12.2004

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet ble i 2004 bedt av Mattilsynet om å gi en vurdering av en ny undersøkelse av ferskvannsfisk fra Kirkeneshalvøya. Det er tidligere gitt et kostholdsråd for området der sier at fisk fanget i vannene nord for Tredjevann, inkludert dette vannet, ikke bør konsumeres.

VKMs Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden konkluderer med følgende: Rapporten viser at forurensningssituasjonen i Førstevann ikke har endret seg.

Det synes derfor ikke å være grunnlag for å endre eksisterende kostholdsråd i Førstevann.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler