Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av Initial Report D-tagatose som ny mat/ingrediens

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 39

Publisert: 26.06.2007

Hovedbudskap:

VKM har på oppdrag fra Mattilsynet foretatt en forenklet risikovurdering av D-Tagatose, og med spørsmål om det kan foreligge spesielle farer knyttet til inntak av tagatose i Norge, og hvilken risiko eventuelle farer vil utgjøre?

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi, som har gjort vurderinen, støtter konklusjonen i Initial Report D-Tagatose fra Advisory Committee on Novel Foods and Processes, UK.

Imidlertid er tagatose mer aktiv i Maillard-reaksjoner enn for eksempel sukrose, laktose, og andre monosakkarider.

Dette vil kunne bety at reaksjonsprodukter (hvorav noen er kreftfremkallende) lettere vil kunne dannes, og kanskje også i større mengder.

Tilgjengelighet på aminosyrer i prosessen vil imidlertid være en begrensende faktor. Dette vil være avhengig av matmatriksen. Reaksjonsprodukter fra Maillard med tagatose bør studeres nærmere. 

Ny vurdering

Mattilsynet har i 2010 bedt VKM om å gjøre en ny, forenklet vurdering av bruk av D-tagatose som søtningsmiddel. Vurderingen forventes ferdig i løpet av august 2010.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler