Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 18

Publisert: 01.04.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere analyseresultater av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite. Svært stor kveite (større enn 120 kg) har et meget høyt innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB. Det å spise kveite (normalt konsum) med slike høye nivåer av dioksiner og dioksinliknende PCB medfører overskridelse av tolerabelt ukentlig inntak (TWI). Mindre kveite (mindre enn 35 kg) har lavere nivåer av dioksiner og dioksinliknende PCB tilsvarende det som er funnet i annet fet fisk. Det å spise kveite med slike nivåer av dioksiner og dioksinliknende PCB medfører ikke noe tilleggseksponering av betydning.

Faggruppen har ikke tilstrekkelig med informasjon for å vurdere hvor stor andel den svært store kveiten utgjør av den totale mengden kveite som spises i Norge.

Kveita (også kalt hellefisk) er den største beinfisken med fast tilholdssted i Nord-Atlanteren. Hunnene kan bli opp til 50 år gamle, 3 m lange og veie over 250 kg. Hannene kan bli opp til 1.5 m og antagelig sjeldent over 30. Stor kveite er ingen utpreget bunnfisk, den er en rovfisk og jager i alle lag av sjøen. 

Dioksiner og dioksinliknende PCB er persistente miljøgifter som akkumuleres i den marine næringskjeden. Konsentrasjoner av persistente miljøgifter i fisk øker blant annet med vekt, lengde, alder og trofisk posisjon i næringskjeden (for eksempel rovfisk eller ikke rovfisk).

Det mangler analyseresultater av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite som veier mellom 30 og 120 kg, samt i kveite mellom 3 og 30 kg. I tillegg er det nødvendig med informasjon om hvilken størrelse kveiten som omsettes og konsumeres i Norge har. Faggruppen anbefaler Mattilsynet å fremskaffe mer data på dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler