Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 11 medisinske næringsmidler

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 15

Publisert: 18.03.2005

Hovedbudskap:

På fagruppemøte 10. mai 2005 sluttbehandlet faggruppen for ernæring, dietiske produkter, ny mat og allergi vurderingene av 11 medisinske næringsmidler. Konklusjonen fra faggruppen fremkommer i vedlagte protokoll fra møtet.


Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie