Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 10 dietetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 32

Publisert: 22.06.2006Brödtekst

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie