Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantehelse

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse

Rapportnr:

Bestilt:

Publisert: 31.12.2018

 
 

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for plantehelse skal utvikle et verktøy for å identifisere, beskrive, rangere og holde oversikt over nye trusler mot norsk plantehelse.

Med nye trusler mener vi planteskadegjørere som nylig er identifisert. Nye trusler kan også være endringer i klima som gir bedre livsrom for kjente skadegjørere eller som gjør det mulig for nye, til nå ukjente, skadegjørere å etablere seg i Norge.

Faggruppen for plantehelse ser at det er et behov for å utvikle et verktøy for å få oversikt over nye trusler mot norsk plantehelse og potensielle invaderende fremmede arter. Verktøyet skal også gjøre det enklere å prioritere hvilke skadegjørere som skal vurderes. Faggruppen har selv tatt initiativ til å utvikle verktøyet.


Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie