Plantehelse

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 31.12.2018

 
 
 

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for plantehelse skal utvikle et verktøy for å identifisere, beskrive, rangere og holde oversikt over nye trusler mot norsk plantehelse.

Med nye trusler mener vi planteskadegjørere som nylig er identifisert. Nye trusler kan også være endringer i klima som gir bedre livsrom for kjente skadegjørere eller som gjør det mulig for nye, til nå ukjente, skadegjørere å etablere seg i Norge.

Faggruppen for plantehelse ser at det er et behov for å utvikle et verktøy for å få oversikt over nye trusler mot norsk plantehelse og potensielle invaderende fremmede arter. Verktøyet skal også gjøre det enklere å prioritere hvilke skadegjørere som skal vurderes. Faggruppen har selv tatt initiativ til å utvikle verktøyet.


Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler