Genmodifiserte organismer

Uttalelse om genmodifisert mais 3272

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 54

Publisert: 06.10.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av maislinjen 3272 fra Syngenta er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Mattilsynet ber VKM om å vurdere den genmodifiserte maislinjen 3272. Søknaden omfatter bruksområdene mat, fôr, import og prosessering.

Hybriden 3272 er fremkommet ved genmodifisering av maislinjen A188.

I henhold til Syngenta er formålet med 3272-maisen å gjøre den bedre egnet for produksjon av etanol, ved at stivelse i maiskorn omdannes til dekstrin, glukose og maltose under tørr-maling av kornene. Maisen har også toleranse overfor sukkerarten mannose. Biprodukter fra etanolproduksjonen skal benyttes som fôr.

Vurdering av den genmodifiserte maisen er basert på den dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig på EFSAs nettside GMO EFSAnet. Maisen 3272 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2004) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) konsensusdokument for mais (OECD 2002).

Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og nye proteiner.

Analysene av ernæringsmessige viktige komponenter ble vurdert. Det er funnet statistiske forskjeller for enkelte komponenter. For noen av komponentene var forskjellene for variabel til at det kunne gjøres statistikk på effekter som teoretisk kan skyldes genmodifiseringen.

De statistiske forskjellene for flere av disse komponentene er ikke konsistente da forskjellene som er påvist i enkelte forsøksfelt, ikke er påvist i de andre forsøksfeltene. Faggruppen anser analysene for å være tilstrekkelige for en vurdering av linje 3272 til bruk som mat og fôr.

Maislinjen inneholder ikke antibiotikaresistensgener.

Informasjon vedrørende allergenisitet viser at for de parametre som er målt, har ikke de uttrykte proteinene likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at de er allergener.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler