Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Skal vurdere risiko ved spredning av villsvin

Rapportnr:

Bestilt: 16.08.2017

Publisering: 21.06.2018

 

Hovedbudskap:

Hvor fort vil en villsvinstamme kunne utvikle seg i Norge? Hva er risikoen for at villsvin fører med seg smittestoffer dersom de etablerer seg i Norge?

Det er et par av spørsmålene som Miljødirektoratet og Mattilsynet ønsker svar på når de ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hva en økning i villsvinpopulasjonen har å si for norsk fauna og husdyrbruk.

Spredning av villsvin

I første omgang skal VKM vurdere spørsmål som berører spredning og utvikling av en villsvinstamme i Norge. Det omfatter blant annet hvor raskt villsvin kan spre seg, om det er faktorer som kan øke eller minske farten, og uheldige følger for biologisk mangfold. VKM skal også vurdere om klimaendringer kan påvirke utviklingen, innenfor et 20-års perspektiv.

I Norge er villsvin (uønsket og) svartelistet. VKM skal også vurdere hvilke tiltak som kan settes inn for å kontrollere utvikling av villsvinbestanden og holde skader på et akseptabelt nivå.

Risiko for dyrehelse

I neste omgang skal VKM se på hvilken risiko etablering av villsvin kan ha for introduksjon av smittestoffer, og for utbrudd av sykdommer. VKM skal også vurdere risiko for smitte mellom villsvin og tamsvin, og om det finnes effektive tiltak for å begrense smitte.

Smittereduserende tiltak og overvåking og kartlegging av afrikansk svinepest er også spørsmål som VKM vil vurdere. Denne sykdommener på fremmarsj i Europa.

Risikovurderingen skal etter planen publiseres i siste halvdel av juni 2018.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie