Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hygiene og smittestoffer

Skal se nærmere på smittespredning av skrantesyke

Rapportnr:

Bestilt: 13.09.2018

Publisering: 14.12.2018

 

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å se nøyere på faktorer som har betydning for smittespredning av skrantesyke inn og ut av Nordfjella.

Oppdateringen skal være ferdig i midten av desember 2018.

Brakkleggingsfasen

Håndteringen av skrantesyke er nå over i brakkleggingsfasen. For å lykkes med brakkleggingen og reetablering av villreinstammen i Nordfjella, må faktorer som kan bidra til å spre smitten begrenses.

Mange av faktorene er allerede diskutert i rapportene som VKM har levert. Andre er mindre omtalt, eller ikke omtalt.

Situasjonsbildet er også endret. I tillegg til at villreinen er tatt ut, er etablerte salteplasser i Nordfjella helt eller delvis skjermet og erstattet av nye, åpne salteplasser. Det arbeides med å få tatt ut en økt andel av bestanden med hjortevilt i randsonen rundt Nordfjella. Det er også kommet inn over 45 000 prøver siden første tilfellet våren 2016. Ytterlige tiltak er regulert i forskrift om CWD-sonelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og forskrift om CWDlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Prosjektgruppen i VKM

Prosjektgruppen består av

Prosjektgruppen er satt sammen på bakgrunn av relevant faglig kompetanse om prioner, patologi, beiteøkologi/populasjonsøkologi og hjortevilt, og erfaring med risikovurdering.

Det er oppnevnt en egen godkjenningsgruppe for prosjektet, som vil godkjenne og være faglig ansvarlig for den endelige rapporten.

Sekretariatet i VKM er ansvarlig for å kartlegge kompetansebehov og aktuelle medlemmer til prosjektgrupper, fortrinnsvis komitémedlemmer med relevant kompetanse. Dersom kompetansebehovet ikke kan dekkes av komiteen, hentes kompetansen inn fra eksterne eksperter. I kartleggingen inngår vurdering av habiliteten til aktuelle prosjektmedlemmer. Kartleggingen skjer i dialog med komiteen. Opprettelsen av prosjektgrupper begrunnes skriftlig. Sekretariatet godkjenner prosjektgruppen. 

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie