Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Selen - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 20

Publisert: 30.06.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet foreslår at 300 µg selen per dag settes som øvre tolerabelt inntaksnivå for voksne.

Det innebærer at voksne som daglig får i seg 200 μg selen fra kosttilskudd i tillegg til selen fra vanlig kost, vil kunne overskride det øvre tolerable inntaksnivået. Kosttilskudd med 150 μg selen vil gi et totalinntak som er under det øvre tolerable inntaksnivået.

Det viser beregninger som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet.
VKM har vurdert inntak av selen i den norske befolkningen, og gjort scenarioberegninger for å illustrere konsekvenser av å endre maksimumsgrensen for selen i kosttilskudd til 50, 150 eller 200 µg/dag. Dagens maksimumsgrense er 100 µg/dag.

Barn og unge

Beregningene viser også at 13-åringer og 9-åringer kan ha et daglig inntak av selen fra kosttilskudd på henholdsvis 100 og 50 μg uten at de overskrider det øvre tolerable inntaksnivået. For 2- og 4-åringer vil 50 μg selen daglig fra kosttilskudd føre til overskridelse av øvre tolerable inntaksnivå.
VKM benyttet et øvre tolerabelt inntaksnivå på 300 μg/dag for voksne, som Scientific Committee on Food fastsatte i 2000.

VKM benyttet også nivået som Scientific Committee on Food har foreslått for barn. De varierer fra 60 μg selen per dag for barn fra 1 til 3 år, til 250 μg selen per dag for barn fra 15 til 17 år.

Vurderingen er gjort av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Vurderingen ble publisert 30.06.2017

Kontakt

Tor A. Strand

Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 90 97 10 86

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler