Hovedkomiteen

Sammenheng mellom VKMs risikovurderinger av marine oljer

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 23

Publisert: 07.12.2011

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) presiserer at det ikke er motsetninger mellom konklusjonene i de to risikovurderingene av marine oljer til humant konsum som VKM har publisert i 2011.

- Det er to helt forskjellige problemstillinger som er besvart i de to
vurderingene, og vurderingene er derfor basert på forskjellig litteraturgrunnlag, skriver VKM i et notat om sammenhengen mellom konklusjonene i de to rapportene.

Vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer

I den første rapporten som ble publisert i juni 2011 konkluderer VKM med at inntaket av omega-3 fettsyrer ikke utgjør noen risiko for negative
helseeffekter, og at positive helseeffekter kan oppnås.

Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytingsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeolje

I den andre rapporten, publisert i oktober 2011, viser VKM til at det finnes få publiserte vitenskapelige studier av hvilke effekter oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) har på menneskers helse. Siden man ikke vet nok om effekter på mennesker eller hvor mye harskningsstoffer folk får i seg gjennom omega-3 kosttilskudd basert på fiskeolje, er VKM noe bekymret for hvilke negative helseeffekter langtidsinntak av harskningsstoffer i kosttilskudd kan ha
på mennesker.

Spørsmål om sammenheng mellom risikovurderingene

I etterkant av publiseringen har det blitt stilt spørsmål om konklusjonene i de to vurderingene er motstridende. Hovedkomiteen i VKM har derfor utarbeidet et notat for besvare spørsmål knyttet til sammenhengen mellom konklusjonene i de to rapportene. Notatet ble brukt i diskusjon med bransjen på FHL Marings Fagdag i november.

Notatet ble publisert 07.12.2011.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler