Hygiene og smittestoffer

Salmonella diarizonae under norske forhold, konsekvenser for dyr og mennesker som en del av matkjeden

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 40

Publisert: 09.09.2008

Hovedbudskap:

Salmonella diarizonae påvises hos sau i enkelte regioner i Norge. Mattilsynet har bedt Faggruppen for hygiene og smittestoffer om å vurdere bakteriens potensielle og reelle betydning for både folke- og dyrehelsen.

Det er også stilt spørsmål ved påstanden om at Norge har en tilnærmet salmonella-fri husdyrpopulasjon kan forsvares når S. diarizonae påvises relativt ofte hos sau i noen regioner.

Spredningen av S. diarizonae hos sau i Storbritannia fra 70-tallet fram til 2000, viser at det er viktig å iverksette forebyggende tiltak for å hindre smitte til nye områder i Norge. 

Dette kan gjøres først ved å finne ut hvilke store populasjonsenheter (f. eks. fylker) som er fri for bakterien, og deretter sørge for at bakterien ikke introduseres til disse områdene ved innkjøp av livdyr og bruk av ringværer fra smittede populasjonsenheter. Det vil være svært vanskelig og meget kostbart å foreta bekjempelse i allerede gjennominfiserte store populasjonsenheter.

Den varianten av S. diarizonae, som påvises hos sau, påvises svært sjelden som årsak til humane infeksjoner. Det gjelder også i områder der det endemiske nivået hos sau er høyt. Bakterien synes derfor å være av helt marginal betydning for folkehelsen i Norge.

Kontakt

Andre populære artikler