Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering, spredning av fiskesykdommer gjennom pelsdyrfôr

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 53

Publisert: 05.10.2005

Hovedbudskap:

VKM har oversendt en vurdering av faren for spredning av fiskesjukdommer ved bruk av dødfiskensilasje uten varmebehandling og/eller uensilerte biprodukt i pelsdyrfôr til Mattilsynet. Vurderingen er utført av Vitenskapskomiteens Faggruppe 8; Dyrehelse og dyrevelferd basert på en rapport utarbeidet av en ad hoc-gruppe.

Vurderingen konkluderer med at risikoen for smittespredning fra fôrkjøkken/pelsdyrfarm til ville fiskepopulasjoner vil være minimal, som følge av den geografiske beliggenhet av så vel fôrkjøkken som pelsdyrfarmer og de driftsrutiner mv. som er etablert ved produksjon og oppdrett.

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler