Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - dyrefosters evne til å oppleve ubehag, smerte og stress

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 06

Publisert: 03.02.2005

Hovedbudskap:

VKMs panel for dyrehelse og dyrevelferd har foretatt en risikovurdering av dyr på fosterstadiets evne til å oppleve ubehag, smerte og stress. Faggruppen mener blant annet at man ikke kan utelukke at det menneskelige foster kan føle smerte i siste tredjedel av svangerskapet.

Man antar at dette også gjelder for andre pattedyr, men det varierer sterkt hvor utviklet fosteret er hos ulike arter.

På bakgrunn av dette anbefaler faggruppen at det benyttes smertestillende midler ved kirurgiske inngrep på fosteret i siste del av drektigheten hos dyr.

Faggruppen mener at stress før fødselen kan påvirke avkommets evne til å takle stress i ung og voksen alder.

Dette gjelder både for fisk, fugl og pattedyr. Man kan også få lignende effekter av eksponering for mindre doser av giftige stoffer på fosterstadiet.

Man kan altså forvente at husdyr, fugler og fisk som utsettes for stress eller eksponering for mindre mengder giftstoffer, risikerer å få reduserte evner til å takle utfordringer i omgivelsene.

Dette kan føre til økte sjanser for å utvikle atferdsforstyrrelser, noe som igjen går ut over dyrevelferden.

Disse negative effektene bør man vurdere når man håndterer drektige dyr og når man planlegger anlegg for akvakultur og eggproduksjon.

Som grunnlag for risikovurderingen er det utarbeidet en rapport fra Dr. J.L. Lyche, Norges veterinærhøgskole, og Dr. A.M. Janczak, MSc M.S. Eriksen og Professor B.O. Braastad, Universitetet for miljø og biovitenskap.

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler