Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 25

Publisert: 22.08.2012

Hovedbudskap:

Deler av den norske befolkningen har et høyt inntak av vitamin A fra mat. Inntak av kosttilskudd og bruk av kosmetiske produkter med retinol og retinylestere vil øke den totale eksponeringen, og andelen som overskrider det øvre tolerable inntaksnivået (UL) for vitamin A i alle aldersgrupper vil øke. For høyt inntak av vitamin A kan føre til negative helseeffekter.

Dette er hovedkonklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet.

Eksponering og resultater

Den viktigste kilden til eksponering for vitamin A i befolkningen er mat, etterfulgt av kosttilskudd og kosmetiske produkter.

Eksponeringsscenarioer i risikovurderingen viser at bruk av kosmetiske produkter som inneholder retinol og retinylestere vil øke den totale eksponeringen for vitamin A i alle aldersgrupper.

Det estimerte bidraget fra kosmetikk, basert på standard konsentrasjoner i produktene, er mest fremtredende for 13-åringer og voksne, henholdsvis 23 og 29 % av det øvre tolerable inntaksnivået (UL) på 3000 µg retinolekvivalenter/dag.

Grunnen er at disse aldersgruppene antas å benytte flere typer kosmetiske produkter med vitamin A. Høyere konsentrasjoner av retinol og retinylestere i produktene vil gi en ytterligere økning av den totale eksponeringen for vitamin A.

Bidraget fra kosmetikk er av spesiell bekymring for kvinner i fertil alder, hvor total eksponering over UL før og under graviditet vil kunne øke risikoen for medfødte skader hos barnet.

For personer som har økt risiko for redusert beintetthet, osteoporose og beinbrudd (spesielt kvinner etter menopausen), er det satt et lavere veiledende inntaksnivå (GL) på 1500 mikrogram retinolekvivalenter/dag.

Beregningene i risikovurderingen viser at for rundt 10% av voksne kvinner vil inntak av vitamin A fra mat og kosttilskudd alene føre til en overskridelse av GL. Bidraget fra bruk av kosmetikk kan øke denne andelen til rundt 75%.

Opptak av vitamin A fra kosmetiske produkter kan øke dersom huden er svekket eller skadet. Dette gjelder spesielt for personer som har atopisk eksem (dermatitt) eller tørr hud og for små barn med irritert/sår hud i bleieområdet.

Det er ikke funnet informasjon som tyder på at langsiktig bruk av produkter som inneholder retinoider vil kunne føre til andre effekter i huden enn lokal irritasjon og rød hud (erytem).

Helseeffekter og øvre tolerable daglige inntaksnivå

Vitamin A er nødvendig for mange fysiologiske funksjoner i kroppen, men for høyt akutt eller kronisk inntak kan medføre negative helseeffekter. De mest kritiske effektene for vitamin A-toksisitet synes å være risiko for medfødte skader hos barn (for eksempel kløvd leppe, åpen gane og hjerteforstyrrelser), effekter på beinbygningen (for eksempel osteoporose) og lokale effekter i huden.

Basert på risikoen for potensielle fosterskader forårsaket av vitamin A, har EUs mattrygghetsorgan (SCF, nå EFSA) fastsatt en verdi på 3000 µg retinolekvivalenter/dag som øvre tolerable inntaksverdi (UL).

Kilder til vitamin A (retinol og retinylestere)

Vitamin A består av en gruppe fettløselige forbindelser, inkludert retinylestere, retinol og retinal.
Hovedkildene til inntak av vitamin A fra kosten er retinol og retinylestere fra animalske matvarer, kosttilskudd og karotenoider fra frukt og grønnsaker.

Retinol og retinylestere er også mye brukt som ingredienser i kosmetiske produkter, for eksempel antirynkekremer, fuktighetskremer og solkremer, på grunn av sine gunstige effekter i huden. Mengden av vitamin A-holdige ingredienser som er tillatt i produktene er regulert i den norske kosmetikkforskriften.

Norge er alene om å ha en slik regulering i EU, men endringer i Legemiddelverkets praksis vedrørende klassifisering av legemidler vil kunne påvirke de nasjonale grenseverdiene.

Eksponeringsberegninger for ulike aldersgrupper

VKMs inntaksberegninger for vitamin A fra mat og kosttilskudd for barn (1-, 2-, 4- og 9- åringer) og ungdom (13-åringer) er basert på data fra tidligere nasjonale kostholdsundersøkelser. Beregningene for voksne (18-70-åringer) er basert på den helt nye kostholdsundersøkelsen Norkost 3.

For kosmetiske produkter er det gjennomført to typer eksponeringsscenarioer som tar utgangspunkt i ulike konsentrasjoner av retinol og retinylestere i body lotion, ansiktskremer og håndkremer. Beregningene er videre basert på en antatt realistisk bruk av vitamin A-holdige produkter i ulike aldersgrupper.

Behandling i VKM

Risikovurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk.

Innsigelser til risikovurderingen

Etter at risikovurderingen ble publisert har The Retinol Consortium fremsatt flere innsigelser; til
vurderingen hovedsakelig til beregningene av bidraget fra kosmetikk til totalmengden av vitamin A i kroppen i VKMs vurdering.

VKMs svar ble publisert 15.04.2013.

Sist oppdatert 15.04.2013.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler