Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av very low calorie diets

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 21

Publisert: 14.05.2009

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomført en risikovurdering av såkalte very low calorie diets.

Very low calorie diets (VLCD-produkter) er bearbeidede slankeprodukter som inneholder 450 – 800 kcal per dag, og som skal erstatte hele kosten ved slanking ved fedme (BMI ≥ 30 kg/m2). Det finnes ikke harmonisert regelverk for VLCD-produkter i EU, og heller ingen særskilte bestemmelser i Norge.

Basert på tilgjengelig vitenskapelige litteratur, konkluderer VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi med at VLCD-produkter bør inneholde minimum 55 g karbohydrater, 10 g fiber, 50 g protein av høy kvalitet og 7 g fett per døgndose, herunder 3 g linolsyre og 0,5 g α-linolensyre.

Aminosyrekvaliteten bør være god, og i samsvar med referanseprotein. VLCD-produkter bør inneholde minimum 10 µg vitamin D per dag, og minimum anbefalt daglig inntak av de andre vitaminene og mineralene.

Det er ikke gitt noen forslag til maksimumsgrenser for innhold av karbohydrater, fett eller proteiner i denne vurderingen, ettersom energiinnholdet uansett vil være den begrensende faktor.

Innhold av fiber bør ikke overstige 30 g per dag, og faggruppen anbefaler at maksimumsgrense for innhold av vitaminer og mineraler settes til to ganger anbefalt daglig inntak.

VLCD-produkter vil påvirke blant annet blodsukkeret, og VLCD-produkter bør bare inngå som del av et mer helhetlig program for overvektige med diabetes type 2, og kun i samråd med medisinsk personell.

Bruk av VLCD er kontraindisert ved en rekke medisinske tilstander.

VKMs vurdering er basert på SCOOP-rapporten ”Collection of data on products intended for use in very-low-calorie-diets fra 2002” og nyere vitenskapelig litteratur, hovedsakelig etter 2002.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler