Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av import og spredning av tarmpatogene bakterier med friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Asia

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 27

Publisert: 10.06.2008

Hovedbudskap:

Faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM har vurdert om importerte ferske urter og avskårete bladgrønnsaker fra sørøst Asia kan være en mulig smittekilde for tarmpatogene bakterier isolert fra mennesker i Norge.

Det er både i internasjonale og nasjonale studier vist at friske urter/bladgrønt importert fra sørøstlig Asia kan inneholde tarmpatogene mikrober i en relativ stor andel av produktene. 

Slike produkter er også beskrevet som årsak til utbrudd flere ganger. Det foreligger ikke noen statistisk evidens for at dette er en viktig smittekilde i Norge, men fordi årsakene til sporadiske tilfeller i praksis aldri påvises, er det heller ikke mulig å anslå den reelle risikoen for dette. 

Fordi mengden som brukes av slike produkter alltid vil være liten, vil en umiddelbar bruk av krydret mat sannsynligvis bare utgjøre en marginal risiko. Risikoen for smitte vil sannsynligvis være særlig knyttet til følgende forhold:

  • Krydret/pyntet mat som ikke brukes umiddelbart, men blir oppbevart over noen tid i for eksempel romtemperatur, kan i løpet av timer bli massivt kontaminert.
  • Andre sensitive produkter (som kjøtt, egg, majonesdressinger o.a.) kan bli krysskontaminert og eventuelt oppbevart en stund under oppformeringsbetingelser før bruk.
  • For sterkt immunsvekkede personer vil den nødvendig infeksjonsdosen være svært lav. Det er tenkelig at alvorlig sykdom hos slike pasienter kan utvikles allerede ved ”korrekt” bruk av produktene.

Thailand, som det viktigste produsentland i denne forbindelse, har innført krav om at gitte risikoprodukter som eksporteres til EU og Norge skal følges av et sertifikat som dokumenterer at de er undersøkt mhp. Salmonella og E. coli før eksport. Dette har redusert – men ikke eliminert – kontaminasjonsraten i betydelig grad.

Kontakt

Andre populære artikler