Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle

Rapportnr: 2009: 29

Bestilt: 02.05.2009

Publisert: 21.08.2009

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

VKM har, på oppdrag fra Mattilsynet, gjennomført en vurdering av helsefaren ved spredning av gylle (vannblandet husdyrgjødsel) under norske forhold. Det er lagt særlig vekt på mulig spredning av Salmonella, Cryptosporidium, Campylobacter, Escherichia coli og Yersinia enterocolitica, enten direkte til mennesker eller indirekte ved spredning via vann, planter og husdyr.

Eksponeringspotensialet for gylle er særlig knyttet til spredningsmetode, meteorologiske forhold som relativ fuktighet, temperatur og vind samt spredningstidspunkt.

Det er ikke kjent at spredning av gylle skal ha vært årsak til infeksjonsutbrudd i Norge. Større utbrudd med dette som smittekilde er derfor også av denne grunn lite sannsynlig. 

Det er heller ikke kjent om sporadiske enkelttilfeller av sykdom kan ha hatt gylle som smittekilde, men i slike tilfeller blir smittekilden praktisk talt aldri påvist. En slik mulig sammenheng kan ikke utelukkes.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie