Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert potetlinje EH92-527-1

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 55

Publisert: 12.10.2005

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte potetlinjen EH92-527-1 fra BASF Plant Science er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). I sitt brev datert 14.7.2005, ref. 2005/6313 ART-BM-EO, ber Direktoratet for naturforvaltning (DN) VKM om å vurdere den genmodifiserte potetklonen EH92-527-1 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

På bakgrunn av den tilgjengelige dokumentasjon finner Faggruppen at poteten EH92-527-1 brukt som fôrvarer ikke medfører økt helserisiko sammenliknet med fôrvarer fra tilsvarende, umodifisert potet. 

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i rotter og kviger, finner Faggruppen at disse studiene viser at APH(3’)-II protein i denne poteten ikke fører til påvisbare helseeffekter på dyrene.

Faggruppen mener at tilstedeværelse av nptII-genet i den genmodifiserte poteten ikke er en signifikant kilde til resistensgener i bakterier sammenlignet med de nptII-genene som allerede er tilstede i bakteriepopulasjonene. 

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler