Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert maislinje 59122 fra Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 64

Publisert: 16.12.2005

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante maislinjen 59122 fra Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet (MT) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen 59122 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen 59122 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn.

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra 59122 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes. Faggruppen mener at siden adjuvanseffekt av Cry34Ab1 og Cry35Ab1 ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes må det kreves av Pioneer Hi-Bred å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av Cry1Ac i forhold til muligheten for adjuvanseffekt av Cry34Ab1 og Cry35Ab1.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler