Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert bomull MON531xMON1445 fra Monsanto

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 54

Publisert: 12.10.2005

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante bomullslinjen MON531xMON1445 fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte bomullslinjen MON531xMON1445 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen konkluderer med at bomullsolje fra MON531xMON1445 er vesentlig lik olje fra umodifiserte bomullsfrø, og finner ikke at bruk av olje fra MON531xMON1445 utgjør noen større helserisiko enn kommersiell olje fra umodifiserte bomullsplanter.

Faggruppen mener også at tilstedeværelse av nptII-genet i den genmodifiserte bomullen ikke er en signifikant kilde til resistensgener i bakterier sammenlignet med de nptII-genene som allerede er tilstede i bakteriepopulasjonene.

VKM mener at aad-genet, klassifisert av EFSA som gruppe II antibiotikaresistensmarkørgener, ikke bør benyttes i GMO.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler