Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert bomull LLCOTTON25 fra Bayer CropScience

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 61

Publisert: 16.12.2005

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante bomullslinjen LLCOTTON25 fra Bayer CropScience er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte bomullslinjen LLCOTTON25 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen konkluderer med at bomullsolje og fôrvarer fra LLCOTTON25 er vesentlig lik olje og fôrvarer fra umodifiserte bomullsfrø, og finner ikke at bruk av olje og fôrvarer fra LLCOTTON25 utgjør noen større helserisiko enn kommersiell olje og fôrvarer fra umodifiserte bomullsplanter.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler