Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk av damp eller varmt vann

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 14

Publisert: 15.04.2010

Hovedbudskap:

VKM har på oppdrag for Mattilsynet gjennomført en risikovurdering av dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk av damp eller varmt vann. Dekontaminering vil i denne sammenheng si metoder som kan redusere eller fjerne mikroorganismer fra overflaten av kjøtt.

Bakgrunnen for oppdraget er et økt fokus i EU og i Norge på å redusere risikoen for overføring av smitte fra kjøtt til mennesker.

VKM mener at dekontaminering ved bruk av damp eller varmt vann, såkalt overflatepasteurisering, vil kunne være et effektivt tiltak for å redusere antall shigatoksinproduserende E. coli-bakterier (STEC) på saueslakt. 

Overflatepasteurisering vil også kunne være en effektiv metode for å redusere risiko for overføring av slik E. coli-smitte fra sauekjøtt til mennesker. 

VKM konkluderer videre med at overflatepasteurisering av pattedyrslakt antas å ha størst forebyggende effekt når det gjelder risiko for overføring av smitte til mennesker fra ikke-varmebehandlede, spiseklare produkter.

VKM vurderer at overflatepasteurisering av risikoslakt (nødslakt, skitne slaktedyr, pelssau, sau som er klipt hjemme, salmonellabesetninger, STEC-besetninger osv.) vil kunne redusere behovet for andre former for avviksbehandling.

VKM understreker at overflatepasteurisering av pattedyrslakt vil kunne være et tilleggstrinn som ikke kan erstatte god slaktehygiene og eksisterende tiltak for å redusere forurensing på pattedyrslakt.

VKM påpeker at automatisk styrt overflatepasteurisering av pattedyrslakt i kammer er lett å kontrollere, fordi tid, temperatur og vannkvalitet kan dokumenteres via display og/eller utskrift. Slik pasteurisering vil derfor kunne være et effektivt trinn i et HACCP-konsept. HACCP står for “Hazard Analysis (and) Critical Control Point” og er en internasjonal metode for å kartlegge og overvåke risiko i forbindelse med
matproduksjon og salg av mat.

Kontakt

Andre populære artikler